Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Närbild på ett fält med korn i solnedgång

Lantbruket står inför stora utmaningar där produktionen av livsmedel behöver effektiviseras samtidigt som man måste minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålen. Projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” är ett samverkansprojekt mellan svenska, norska och danska aktörer där vi tillsammans arbetar för att stärka naturbruksskolornas roll som förändringsledare mot en mer fossilfri bransch.

Projektet har två övergripande mål; att bidra till att ny teknik och kunskap för minskade koldioxidutsläpp snabbare kommer ut i branschen samt att öka lantbrukets bidrag till negativa utsläpp genom biokolsanvändning.

För att nå dit arrangerar vi studiebesök, demonstrationer och tar fram undervisningsmaterial som ska leda till att fler får upp ögonen för nya klimatsmarta maskiner och teknik inom naturbruk. Detta görs både inom projektet mellan partners, men också för yrkesverksamma inom branschen och för elever och studerande hos de skolor som deltar i projektet. För att göra tekniken tillgänglig på marknaden tittar vi också på former för hur lantbrukare på ett lättare sätt kan komma i kontakt med och prova nya, klimatsmarta maskiner.

I arbetet för att öka branschens bidrag till negativa utsläpp anlägger vi under odlingssäsongen 2021 demonstrationsodlingar med biokol, där man binder koldioxid i marken. Odlingarna anläggs på Naturbruksskolorna Sötåsen i Töreboda och Uddetorp i Skara. De blir dels en lärmiljö för elever och studerande på skolorna och även en inspirationskälla för yrkesverksamma och partners i projektet.

Finansiär

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-01-15 10:59