Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Testmiljö Agroforestry

Agroforestry, eller skogsjordbruk som det också kallas, handlar om att skapa hållbara odlingssystem genom att integrera perenna växter som buskar och träd i odlingslandskapet, eller etablera odlingar i befintliga skogsmiljöer. Syftet är att gynna naturens ekosystem och samtidigt sträva efter högre produktivitet och lönsamhet.

På Angereds gård i Göteborg byggs nu en testmiljö för att implementera agroforestry-tekniker i odlings- och skogslandskapet. Testmiljön består av två olika delar: en alléodling där träd och buskar planteras tillsammans med lantbruksgrödor och en odling i skogsmiljö där svampar och bär odlas fram i symbios med naturen.

Testmiljön blir en plats för att demonstrera hur alléodling och skogsodling kan användas för att skapa lönsamma och hållbara odlingssystem. Därför följer vi upp jordkvalitet, biologisk mångfald, kolbindning, markens förmåga att hålla vatten och näring och jämför resultaten med klassiska odlingar i monokultur.

Målet är att inspirera fler till att använda sig av agroforestry-tekniker inom lantbruk och skogsbruk. För att möjliggöra det kommer vi inom testmiljön ta fram manualer för hur metoderna tillämpas samt beräkningar på tidsåtgång och ekonomisk lönsamhet. På så sätt görs startsträckan kortare att implementera tekniken i sin egen verksamhet. Testmiljön bidrar också med en utbildningsplats för vår vuxenutbildning inom agroforestry.

Mauricio Sagastuy Klie

Gymnasielärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-09-09 16:31