Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förstudie: test av biokol och gröngödsling

En jord som mår bra är en förutsättning för att odlingarna ska ge bra resultat. I Sverige har vi generellt sett bra jordar men trots det kan man i vissa områden se tendenser till att jorden utarmas eller övergöds. Det finns en koncentration av gödsel på vissa platser medan det på andra finns för lite.

Om projektet

Därför testar vi under odlingssäsongen 2020 olika typer av gröngödsling i kombination med biokol. Syftet är att förbättra jordens mullhalt, vattenhushållning och förmågan att buffra näringsämnen. Under säsongen testas gödslingsmetoderna i olika demonstrationsrutor för att kunna prova olika mängder och blandningar och jämföra resultaten. Testerna görs som en förstudie till ett kommande större projekt.

Biokol består av biologiskt material som genom en pyrolysprocess upphettas och därefter blir till material som kan myllas ned i jorden. Att använda biokol är bra av två anledningar: dels fungerar det som en stabil jordförbättrare som kan leva kvar i jorden i många år och på så sätt skapa en balanserad odlingsbädd. Biokol är också ett sätt att binda koldioxid i jorden och bidra till mindre växthusgaser i atmosfären. Vi provar i år även gröngödsling - en metod som innebär att grödor odlas endast för deras förmåga att förbättra jorden. Vid säsongens slut myllas eller plöjs de ned i marken för att under nästa säsong bidra till bättre jordhälsa.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Förstudie: test av biokol och gröngödsling

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektkoordinator

PROJEKTSTART

VARAKTIGHET

4 år

SAMARBETSPARTNERS

Jordbruksverket

Kontakt

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål


Senast uppdaterad: 2022-11-17 14:26