Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biologisk mångfald för framtidens naturbruk

En vithårig kvinna i förgrunden av en blommande äng

När naturen själv får bestämma gror en salig blandning av träd, buskar och växter som djur och insekter kan leva i symbios med. Allt detta bildar ett naturligt ekosystem. När vi anlägger åkermark, tar ned träd och börjar bearbeta jorden påverkar vi de naturliga ekosystemen.

Om projektet

Trots att man driver sin verksamhet efter konstens alla regler har alla typer av lantbruk och skogsbruk alltid en påverkan på djur- och naturliv. Anlagd åkermark innebär till exempel att man plockar bort träd och buskar som vuxit fram på naturlig väg och ersätter dem med ensartade odlingar. Det kan leda till att insekter och pollinatörer inte längre trivs på platsen eller att de vilda djurens naturliga flyktvägar störs. Men våra åtgärder kan också ha positiva effekter, till exempel på naturbetesmarker. 

Därför testar vi nu hur man på olika sätt kan kompensera för de förändringar som görs i landskapet. Vi har bland annat provat att plantera blomsterremsor i kanten av våra fält för att se vilka insekter det kan locka till sig samt planterat buskage runt brunnar för att skapa en bättre miljö för fågelliv. Målet med arbetet är dels att hitta de enkla metoderna för att gynna ekosystemen som gemene man kan tillämpa, men också att föra vidare ny kunskap och ett hållbart tankesätt till elever på våra naturbruksskolor.

För att jämföra olika platser gör vi försöken på två av våra skolor – Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda. Det innebär att vi dels kan jämföra två olika geografiska lägen, men också ett konventionellt och ett ekologiskt lantbruk.

 

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Biologisk mångfald för framtidens naturbruk

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektkoordinator

PROJEKTSTART

VARAKTIGHET

4 år

SAMARBETSPARTNERS

Hushållningssällskapet
Jordbruksverket
Naturvisaren
RISE - Research Institutes of Sweden
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Hans Nilsson

Gymnasielärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 

Senast uppdaterad: 2022-05-18 08:50