Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

Närbild på ett fält med korn i solnedgång

Lantbruket står inför stora utmaningar där produktionen av livsmedel behöver effektiviseras samtidigt som man måste minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålen. Projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har varit ett samverkansprojekt mellan svenska, norska och danska aktörer där vi tillsammans arbetat för att stärka naturbruksskolornas roll som förändringsledare mot en mer fossilfri bransch.

Om projektet

Projektmål

Projektet hade två övergripande mål; att bidra till att ny teknik och kunskap för minskade koldioxidutsläpp snabbare kommer ut i branschen samt att öka lantbrukets bidrag till negativa utsläpp genom biokolsanvändning.

Aktiviteter och resultat

För att nå projektmålen arrangerade projektet studiebesök, demonstrationer och tog fram undervisningsmaterial för att fler ska kunna få upp ögonen för nya klimatsmarta maskiner och teknik inom lantbruk. Detta gjordes både inom projektet mellan partners, men också för yrkesverksamma inom branschen och för elever och studerande hos de skolor som deltog i projektet.

Demonstrationer

Projektet anordnade tre demonstrationer i varje land. En demonstration av fossilfria maskiner arrangerades på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara.

Biokol

På naturbruksskolorna Uddetorp och Sötåsen har Naturbruksförvaltningen haft demoodlingar med biokol under växtsäsongerna 2021 och 2022. Liknande demoodlingar anlades också i Danmark och Norge. I Danmark fokuserade man på att testa olika spridningstekniker och i alla tre länderna togs jordprover som analyserades i slutet av 2022. Resultatet av den analysen visar att jorden med biokol har liknande näringsvärde och mikroliv som jorden utan tillsatt biokol. Eventuella positiva effekter av biokolen förväntas flera år efter projektets slut. Projektet arrangerade också flera webinarier om biokol.

Ny teknik i undervisningen

Naturbruksförvaltningen arrangerade två resor där vi tog med några simulatorer till Norge respektive Danmark för att visa lärare och elever på partnerskolorna hur vi arbetar med simulatorstödd undervisning. En av de norska skolorna, Hvam Vidaregående skole i Viken Fylkeskommune har redan investerat i några simulatorer för att kunna starta upp undervisning där man kombinera simulator med verklig körning. Naturbruksförvaltningen har också tagit fram ett grundläggande utbildningsmaterial för odlingsroboten Farmbot. Den danska skolan Bygholm Landbrugsskole har tagit fram material för samt genomfört en grundkurs i robotteknik för lantbruket.

Fossilfria arbetsmaskiner

Naturbruksförvaltningen upphandlade också en konsult för att titta på förutsättningarna att ställa om maskinparken för lantbruket till fossilfritt, med fokus på eldrift. Förstudien visade framförallt att det finns få maskintyper och modeller som är relevanta för lantbruket och att kunskapen om den nya fossilfria tekniken är relativt låg. Det finns däremot stora möjligheter att elektrifiera de mindre maskinerna som används inomgårds och att få ut nya maskiner genom att maskinfirmorna redan idag erbjuder utlåning av maskiner. Leasing är något som ökar även inom lantbrukssektorn och kan ge ökade möjligheter att snabbare byta ut äldre maskiner till mer klimatsmarta.

Material från dessa aktiviteter finns samlat hos AgroVäst som varit lead partner för projektet.

Här kan du ta del av projektets slutrapport

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk

STATUS

Avslutat

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTSTART

2021-01-01

VARAKTIGHET

2 år

PROJEKTPARTNERS

Agroväst livsmedel AB
Viken fylkeskommune
Bygholm lantbrugsskole
Vestjysk landboforening
Ringkobing-Skjern kommune

FINANSIÄRER

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Logga för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål


Senast uppdaterad: 2022-11-15 16:54