Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gårdsbaserad produktion av biogas med askfilter-teknik

Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna vi har och genom att uppgradera den gödselgas som bildas på gårdar till biogas kan lantbrukare ta tillvara på de resurser som redan finns på gården och samtidigt bidra till ett mer hållbart lantbruk.

Om projektet

Utmaningen med gårdsbaserad biogasproduktion är att det idag saknas konkurrenskraftiga tekniska lösningar som är möjliga att använda även på mindre anläggningar. Därför finns det en stor outnyttjad potential för att producera biogas från svenska lantbruk och ett behov av att utveckla teknik som gör det möjligt att producera fordonsgas i mindre skala.

På Sötåsen i Töreboda finns en test- och demonstrationsanläggning för uppgradering av biogas. Där har vi i ett tidigare projekt lyckats uppgradera gasen till en sådan hög metannivå att den är godkänd att tanka fordon med. Eftersom testerna i biogasanläggningen varit lyckade är det nu dags att ta nästa steg och binda samman de olika momenten som testats till ett färdigt system.

Projektmål

Projektet har två mål: dels att ta fram ett system för uppgradering av gasen med askfilter-teknik som kan användas på mindre gårdsbaserade biogasanläggningar och även att bygga och testa en prototyp för ett automatiserat system för rening med askfilter som lämpar sig för större anläggningar.

Förhoppningen är att bidra till att fler kan utnyttja de resurser som finns på den egna gården och bidra till ett mer klimatsmart lantbruk.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Gårdsbaserad produktion av biogas med askfilter-teknik

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTSTART

2019-11-29

VARAKTIGHET

4 år

SAMARBETSPARTNERS

RISE - Research Institutes of Sweden
Nordic Gas Solutions

FINANSIÄRER

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Logga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EU-flaggan

Production of vehicle gas with ash filter technology at farm level

The project is implemented within the European Innovation Partnership (EIP) and is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development. The aim is to develop a system for production of biomethane (vehicle fuel quality) with ash filter technology at farm level. Ash filter is a simple technology that has the potential to be cost-effective for small-scale vehicle gas production, for example at biogas plants on farm level and smaller wastewater treatment plants. The project is ongoing during the years 2020-2022 and is being implemented by RISE (project manager), Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen and Nordic Gas Solutions.

By upgrading biogas, the gas gets a higher value compared to today's normal use for cogeneration of electricity and heat. In addition, the farmer can use the gas to offset the farms vehicle fuel costs. Biogas as a vehicle fuel leads to significant environmental benefits by replacing fossil fuels. Furthermore, small-scale production of vehicle fuel quality biogas (biomethane) contributes to increased energy security by making fuel production more decentralized.

The project has two final goals:

  1. Produce a system for upgrading biogas to vehicle fuel quality with a front-end-loader-handled ash filter at farm level. This system is primarily aimed at the smallest farm biogas plants (corresponding to farms with approximately 60–300 dairy cows or a biogas production of 0.15–1 GWh / year). The system can be designed to either upgrade all gas on the farm or only upgrade the amount of gas that the farm can use internally as vehicle fuel, while the remaining gas can be used for electricity and heat production.

 

  1. Build and test a prototype for an automated ash filter system suitable for medium-sized and larger farm biogas plants. This prototype will not reach the same degree of technical maturity as the front-end-loader-managed system but is a natural next step for the innovation and is aimed at a broader and larger market, i.e. larger biogas plants / customers (approx. 1-3 GWh / year).

The system with a front-end-loader-handled ash filter will be installed at Naturbruksskolan Sötåsens farm based biogas plant and the produced biomethane will be used to refuel the farm's biogas tractor and biogas cars.

The project includes designing, manufacturing and installing the ash filter system as well as designing technical systems for the sale of the gas and looking at a concept for ash handling. Furthermore, various possible company formations will be investigated to find solutions to the challenges of accessing the market for vehicle gas from a small-scale biogas plant and to be able to ensure economical, efficient and sustainable ash management.

Mattias Mårtensson

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 mål nr 7 Hållbar energi för alla
Logga för Agenda 2030 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Senast uppdaterad: 2022-05-16 14:33