Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Green Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

Pressat gräs kastas ut från ett rullband i bioraffinaderiet

Just nu testkörs en unik testanläggning för bioraffinering på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.

Om projektet

Genom att odla och processa fleråriga grödor kan man utvinna flera råvaror – dels fodermedel och proteinfoder som passar för lantbruksdjur men också energiråvaror som kan användas för att exempelvis utvinna biogas. Anläggningen på Sötåsen är tänkt att fungera som en testpilot för en gårdsbaserad anläggning i ekologisk drift och samtidigt byggs en större anläggning vid Aarhus Universitets forskningscentrum AU Foulum som drivs konventionellt. Olikheterna i de två anläggningarnas förutsättningar kommer ge värdefull information då den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten ska utvärderas.  

Anledningarna till att anläggningen byggs just på Sötåsen är flera – dels finns redan en biogasanläggning på gården som kan integreras med raffinaderiet och man har också möjlighet att utnyttja den befintliga vallodlingen samt testa fodermedlen i gårdens ekologiska mjölk- och grisproduktion. På skolan och inom Naturbruksförvaltningen finns också en stor erfarenhet av liknande utvecklingsprojekt och testanläggningar.

Det treåriga projektet möjliggörs i Sverige genom stöd från EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalands regionutvecklingsnämnd och har totalt fått medel motsvarande fem miljoner euro.  Samarbetspartners är Agroväst, Chalmers, Naturbruksförvaltningen, SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad där Agroväst tar rollen som projektledare.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Green Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTSTART

2019-10-01

VARAKTIGHET

3 år

SAMARBETSPARTNERS

Aarhus universitet (Danmark)
Agroväst
Chalmers Tekniska Högskola
Hushållningssällskapet Sjuhärad
Skive kommune
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

FINANSIÄRER

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Logga för Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerrak

Karolina Bergström

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 mål nummer 7 Hållbar energi för alla
Logga för Agenda 2030 mål nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Logga för Agenda 2030 mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion
Logga för Agenda 2030 mål nummer 13 Bekämpa klimatförändringarna
Logga för Agenda 2030 mål nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald
 

Senast uppdaterad: 2022-05-16 14:23