Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Green Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

Pressat gräs kastas ut från ett rullband i bioraffinaderiet

På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda finns en unik testanläggning för bioraffinering. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltagit med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.

Om projektet

Biomassa från vall kan användas som råvara i gröna bioraffinaderier som producerar både ett högkvalitativt protein samt en rad olika restprodukter med stora värden och breda användningsområden. Ökad vall i växtföljden ger ökad kolinbindning, ökad markproduktivitet, minskad övergödning och minskat behov av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Genom projektet har två demonstrations- och testanläggningar utvecklats. Anläggningen på Sötåsen fungerar som en testpilot för gårdsbaserat bruk i ekologisk drift. En större anläggning finns i Aarhus universitets forkningscentrum som drivs konventionellt. Projektet har påvisat att raffinering av vall både kan används som ett högvärdigt proteinfoder och bioenergi. Inom projeket har ett proteinkoncentrat utvunnits med en proteinhalt motsvarande den från soja. Restprodukterna från raffinaderiet kan användas både som djurfoder och substrat till biogas, vilket har testats på kor och grisar på Naturbruksskolan Sötåsen. Systemanalyser från projektet har visat att kolinlagringen i marken ökar och genom att integrera systemet med en biogasanläggning kan det bli lönsamt att ersätta importerat växtprotein. 

Anledningarna till att anläggningen byggdes just på Sötåsen är flera – dels fanns redan en biogasanläggning på gården som kunde integreras med raffinaderiet och möjligheter att utnyttja den befintliga vallodlingen. 

Det fyraåriga projektet har möjliggjorts i Sverige genom stöd från EU Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalands regionutvecklingsnämnd.Totalt har projektet finansierats av motsvarande fem miljoner euro. Samarbetspartners är Agroväst- som projektägare, Chalmers, Naturbruksförvaltningen, SLU, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Aarhus universitet och Skive kommune.

 

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Green Valleys - Testpilot för grön bioraffinering

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTSTART

2019-10-01

VARAKTIGHET

4 år

SAMARBETSPARTNERS

Aarhus universitet (Danmark)
Agroväst
Chalmers Tekniska Högskola
Hushållningssällskapet Sjuhärad
Skive kommune
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

FINANSIÄRER

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Logga för Interreg, Öresund-Kattegat-Skagerrak

Karolina Bergström

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 mål nummer 7 Hållbar energi för alla
Logga för Agenda 2030 mål nummer 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Logga för Agenda 2030 mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion
Logga för Agenda 2030 mål nummer 13 Bekämpa klimatförändringarna
Logga för Agenda 2030 mål nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald
 

Senast uppdaterad: 2023-02-09 09:43