Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SamBio: Samverkan för biologisk mångfald

En humla har landat på honungsört

Den biologiska mångfalden på jorden är hotad och människans aktivitet är det största hotet. Projektet SamBio ska sprida kunskap och öka förståelse för vad biologisk mångfald är, varför det är viktigt och vad allmänhet och näringsliv kan göra för att bevara den.

Om projektet

Bakgrund

Den biologiska mångfalden på jorden är hotad. Trots att vi människor är helt beroende av en frisk och rik natur är människans aktivitet den största orsaken till att arter och ekosystem i hela världen minskar i en allt snabbare takt. Förlusten av biologisk mångfald går snabbast i tropiska länder, men den drivs i stor utsträckning av den konsumtion som sker i rika länder som Sverige. Samtidigt är trenden negativ för många inhemska arter och ekosystem, också i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen (VGR) vill vara en föregångare i en hållbar omställning, och dessa frågor är prioriterade i regionens verksamhet och styrande dokument: Miljömål 2030, den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030, samt planen för biologisk mångfald i Västra Götaland 2022–2024.

I Västra Götalandsregionens plan för biologisk mångfald 2022-2024 beskrivs ökad kunskap om vad som påverkar den biologiska mångfalden som en viktig grund för att skapa acceptans hos allmänheten och för beslut inom näringsliv och hos andra nyckelaktörer.

Sammanfattning av projektet

Detta projekt är skapat just för att möta den här bristen på kunskap i samhället. Projektet syftar till att bygga och sprida kunskap om och engagemang för biologisk mångfald i Västra Götaland. Detta för att stödja genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet kommer att göras i två delar med fokus på (1) utbildning och (2) interaktion med intressenter. Projektet koordineras av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) vid Göteborgs universitet. Den första delen av projektet kommer att samordna forsknings- och utbildningskapacitet genom GGBC och lokala vetenskapscentra för att göra biologisk mångfald till ett samordnat och tillgängligt koncept för barn och unga. Syftet med detta är att ge skolbarn och lärare tillgång till aktuell och relevant information och roliga aktiviteter kopplade till biologisk mångfald oavsett var i regionen de befinner sig. Den andra delen av projektet fokuserar på ökat samarbete, kunskapsdelning och kompetensuppbyggnad med fokus på näringslivet.

Det övergripande syftet med projektet är att stärka befintliga kopplingar och skapa nya samarbeten för att öka förståelsen för vad biologisk mångfald är, varför det är viktigt och vad vi kan göra på kort och lång sikt för att bevara den. Det långsiktiga resultatet av detta projekt blir förhoppningsvis en bättre informerad allmänhet i Västra Götaland och mer initierade beslutsfattare i näringslivet under de kommande åren. Detta kan leda till en långsiktigt positiv påverkan på biologisk mångfald i Västra Götaland. Helt i linje med de globala hållbarhetsmålen.

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logotype för Agenda 2030, miljömål nummer 15j ekosystem och biologisk mångfald
   

Senast uppdaterad: 2023-02-23 17:04