Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Slåtteräng på Angereds gård

Ängsmark med skogsparti i bakgrunden

Ett av de viktigaste miljömålen är att värna och öka den biologiska mångfalden. På Naturbruksförvaltningen jobbar vi med det miljömålet på olika sätt genom att lyfta det i våra utbildningar och genom att göra olika typer av fysiska åtgärder i landskapet kring våra skolor.

Om projektet

Vi har fått LONA-bidrag (Lokala Naturvårdsåtgärder) för att anlägga och bruka en slåtteräng vid Angereds Gård. Detta för att gynna den biologiska mångfalden och nyttja ängen i de vuxenutbildningar som erbjuds på Angereds Gård. De studerande får lära sig att sköta en slåtteräng men också att reflektera över vad en hållbara grönyta i stadsmiljö är för något.

Slåtterängen har placerats längs vägen ner till skolans huvudbyggnader och introducerar därmed vår verksamhets fokus på biologisk mångfald för våra studerande och andra besökare. Samtidigt bjuder ängen in till betraktande och allmänbildning genom informationsskylt och uppklippta gångar. Vi har inventerat växter och pollinerare före åtgärd och efter fyra växtsäsonger kommer det göras en ny inventering för utvärdering. Vi ämnar fortsätta inventeringen även efter dessa fyra år och inkorporera ängen i förvaltningens övriga inventeringsarbete där vi inventerar växter och pollinerare vid alla våra skolor.

Ängen är uppdelad i en insådd och en icke insådd del. Vi hoppas kunna mäta skillnaden i biologisk mångfald mellan en insådd äng och en icke insådd äng som slagits med lie. I bilden nedan visas den nyligen insådda delen till vänster och den slåttrade delen till höger. 

Drönarbild över landskap med öppen yta i mitten där en del är grön och den andra med jord

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Stadsnära slåtteräng på Angereds Gård

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

PROJEKTSTART

2022-03-01

VARAKTIGHET

4 år

PROJEKTPARTNER

Göteborgs stad

FINANSIÄRER

Naturvårdsverket

Logotyp för Lokala naturvårdssatsningen LONA

 

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 mål nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald
   

Senast uppdaterad: 2023-05-26 14:35