Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Slåtteräng på Angereds gård

Ängsmark med skogsparti i bakgrunden

Ett av de viktigaste miljömålen är att värna och öka den biologiska mångfalden. På Naturbruksförvaltningen jobbar vi med det miljömålet på olika sätt genom att lyfta det i våra utbildningar och genom att göra olika typer av fysiska åtgärder i landskapet kring våra skolor.

Om projektet

Nu har vi fått LONA-bidrag för att anlägga och bruka en slåtteräng vid Angereds Gård. Detta för att gynna den biologiska mångfalden och nyttja ängen i de vuxenutbildningar som erbjuds på Angereds Gård så att de studerande lär sig att sköta en slåtteräng men också att reflektera över vad en hållbara grönyta i stadsmiljö är för något. Slåtterängen kommer placeras längs vägen ner till skolans huvudbyggnader och kommer därmed introducera vår verksamhets fokus på biologisk mångfald för våra studerande och andra besökare. Samtidigt bjuder ängen in till betraktande och allmänbildning genom informationsskylt och uppklippta gångar. Vi planerar att inventera växter och pollinerare före åtgärd och efter fyra växtsäsonger för att följa upp målet om ökad biologisk mångfald på platsen. Vi ämnar fortsätta inventeringen även efter dessa fyra år och inkorporera ängen i förvaltningens övriga inventeringsarbete där vi inventerar växter och pollinerare vid alla våra skolor.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Stadsnära slåtteräng på Angereds Gård

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

PROJEKTSTART

2022-03-01

VARAKTIGHET

4 år

PROJEKTPARTNER

Göteborgs stad

FINANSIÄRER

Naturvårdsverket

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 mål nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald
   

Senast uppdaterad: 2022-05-16 14:58