Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sphagnumjord

Vitmossa

Jorden i påsen består till största delen av fossil torv som har en stor klimatpåverkan. Det finns en stor efterfrågan på andra råvaror, och därför testar vi att odla vitmossa som ett alternativ till torv i substratjordar. 

Om projektet

Köper man jord förpackad på påse köper man idag i de allra flesta fall torv blandad med sand och lite lera. Torven har mycket goda egenskaper för odling i kruka men är klassad som fossil då den nybildas långsamt. I Sverige har vi stora arealer med dränerad torvmark. När torvmarker dräneras börjar de brytas ned och det kol som varit lagrat som torv blir i stället koldioxid. De dränerade torvmarkerna står för en tredjedel del av våra territoriella utsläpp. Det är bara en liten andel av dessa som torven bryts på, men när den gör det bryts den ned snabbare.

Samtidigt pågår mycket utvecklingsarbete för att ta fram produkter som baseras på andra råvaror, till exempel kokosfiber, fibrer från vass och halm, komposterad bark och biokol.

I projektet vill vi undersöka om vi kan lyckas odla vitmossa (sphagnum) som ett alternativ till odlingstorven. Vitmossa växer snabbare än torv och har i försök vuxit så mycket som 20 cm per år till skillnad från torv som växer 1 mm per år. Fokus är att skapa en odling på gårdsnivå som kan ge tillgång till ett material som förbättrar jordblandningar för krukodling.

Vitmossa kommer att odlas med några olika metoder för att sedan kunna skalas upp. Odlingsförsöken görs i en damm täck av ett nät med bevattning från samlat regnvatten och kommunalt vatten. De tre försöken utgörs av en flytande flotte täckt med kapillärmatta, helt flytande vitmossa samt vitmossa i en back som är halvt flytande. 

Vitmossan som i förmultnad form blir till torv delar mycket av torvens goda odlingsegenskaper, även när den inte brutits ned. Men den kan också innehålla groningshämmande ämnen som in sin tur kan påverka större växters förmåga att växa.

Vi genomför ett växtodlingsförsök där vi skolar om tagetes, amarant och tomat i tre jordblandningar. En torvbaserad planteringsjord, en blandning av hälften parkkompostjord, hälften välbrunnen kogödsel med halm samt en blandning med en tredjedel färsk vitmossa, en tredjedel parkkompostjord och en tredjedel kogödsel. Vi kommer utvärdera upplevelsen av jordarna, men också höjden och kvaliteten på växterna.

Växter i odlingskrukor

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Sphagnumjord

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektägare

PROJEKTSTART

2023-03-01, projektlängd 10 månader

 

Anders Stålhand

Lärare, yrkeshögskola
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-05-26 11:46