Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Effektiv torkning och lagring av grödor

Två elever tittar på när en man häller spannmål ur ett metallrör i en tratt

Om projektet

Projektmål

Avsikten med projektet är att utveckla innovativa, anpassade, energieffektiva torkprocesser. Underlaget för dessa torkprocesser tas fram i labb- och pilotskala och verifieras sedan i fullskala. RISE genomför tillsammans med svenska exportinriktade torktillverkare, spannmålshandel, primärproducenter och rådgivare projektet för att utveckla innovativa system för både nya och befintliga torkningsanläggningar för att öka deras energieffektivitet, mottagningskapacitet och användarvänlighet.

Teknik för torkning och lagring av spannmål är globalt ett viktigt utvecklingsområde för att minska energiförbrukning, förluster av torrsubstans och kvalitet samt för att undvika mögelgifter i vårt viktigaste baslivsmedel. Både svenska och internationella studier visar att cancerframkallande mögelgifter orsakade av för långsam torkning ännu är vanligt förekommande i spannmål. Investeringsutrymmet är dock begränsat då torkanläggningar endast används några månader per år. De används till torkning av allt från raps till bönor, trots att de främst är utvecklade för de vanligaste sädesslagen vete, korn etc. Här behövs innovationer för att enkelt kunna anpassa en tork till alla typer av sädesslag och kvalitetskrav med lägre energiåtgång och klimatpåverkan.

För att svenska tillverkare skall kunna bevara sin konkurrenskraft behöver de tekniskt ligga i framkant och kunna leverera resurseffektiva, skonsamma och användarvänliga torkar med hög kapacitet.

Arbetet på våra anläggningar

På Naturbruksskolan Uddetorp genomför RISE tester i en labbtork inrymd i en container. Vid RISE i Uppsala installerades under hösten 2021 utrustning i containern för att följa torkförloppet där faktorer som temperatur och luftflöde mättes kontinuerligt. I anslutning till torkanläggningen på Uddetorp byggs också en pilottork för att kunna utföra tester i större skala.

I labbtorken har personalen från RISE utfört torktester med vete och majs för att studera torkförloppen. På den tidigare höskullen på Uddetorp har ett utrymme inretts för att Akron ska installera en mindre torkanläggning för mer fullskaliga tester. Denna tork har dock inte tillverkats än men ska vara klar inför nästa säsong. På plats finns en speciell tork med infraljud från företaget Infotek som RISE har utfört lyckade tester med.

Förutom att utföra tester erbjuder projektet information om torkning till elever på skolan. Under hösten har elever i årskurs 3 utfört en laboration i labbtorken under ledning av Hugo Westlin, teknikagronom och projektledare vid RISE, Jordbruk och livsmedel.

Projektet fortsätter nästa år som planerat med förberedelser av den skalenliga torken från Akron inför nästa årsskörd. I undervisningen planeras  fler övningar i labbtorken.

Projektsammanfattning

PROJEKTNAMN

Trygg, säker försörjning av spannmål, oljeväxter och majs med innovativ resurseffektiv torkning, hantering och lagring

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Medverkar som part i projektet med plats och material för testning

PROJEKTSTART

2021-02-01

VARAKTIGHET

2,5 år

SAMARBETSPARTNERS

AAK
Akron-Maskiner
Tornum
Lantmännen
Infrasonik
Ircon drying solutions
Senseair

DELTAR I PROJEKTETS REFERENSGRUPP

Livsmedelsverket
Jordbruksverket
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

FINANSIÄRER

Vinnova

Per Erik Larsson

Gymnasielärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

   

Senast uppdaterad: 2022-05-16 14:52