Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Effektiv torkning och lagring av grödor

Två elever tittar på när en man häller spannmål ur ett metallrör i en tratt

Om projektet

Projektmål

Avsikten med projektet är att utveckla innovativa, anpassade, energieffektiva torkprocesser. Underlaget för dessa torkprocesser tas fram i labb- och pilotskala och verifieras sedan i fullskala. RISE genomför tillsammans med svenska exportinriktade torktillverkare, spannmålshandel, primärproducenter och rådgivare projektet för att utveckla innovativa system för både nya och befintliga torkningsanläggningar för att öka deras energieffektivitet, mottagningskapacitet och användarvänlighet.

Teknik för torkning och lagring av spannmål är globalt ett viktigt utvecklingsområde för att minska energiförbrukning, förluster av torrsubstans och kvalitet samt för att undvika mögelgifter i vårt viktigaste baslivsmedel. Både svenska och internationella studier visar att cancerframkallande mögelgifter orsakade av för långsam torkning ännu är vanligt förekommande i spannmål. Investeringsutrymmet är dock begränsat då torkanläggningar endast används några månader per år. De används till torkning av allt från raps till bönor, trots att de främst är utvecklade för de vanligaste sädesslagen vete, korn etc. Här behövs innovationer för att enkelt kunna anpassa en tork till alla typer av sädesslag och kvalitetskrav med lägre energiåtgång och klimatpåverkan.

För att svenska tillverkare ska kunna bevara sin konkurrenskraft behöver de tekniskt ligga i framkant och kunna leverera resurseffektiva, skonsamma och användarvänliga torkar med hög kapacitet.

Testmiljö på Naturbruksskolan Uddetorp

På Naturbruksskolan Uddetorp har personal från RISE genomfört tester i en labbtork inrymd i en container. I labbtorken har de under projektets gång kunnat följa torkförloppet där faktorer som temperatur och luftflöde mätts kontinuerligt. Man har till exempel torkat vete och majs. I anslutning till Uddetorps ordinarie spannmålstork har projektet också byggt upp en pilottork i skala 1:4, för att kunna utföra tester i större skala. Här hoppas man under 2023 kunna verifiera de tester som tidigare gjorts i labbtorken.

Förutom att utföra tester erbjuder projektet information om torkning till elever och studerande på skolan. Elever på gymnasiet har utfört laboration i labbtorken under ledning av Hugo Westlin, teknikagronom och projektledare vid RISE, Jordbruk och livsmedel. Även studerande på Biologiska yrkeshögskolan har fått ta del av information om de tester som görs i projektet.

Projektsammanfattning

PROJEKTNAMN

Trygg, säker försörjning av spannmål, oljeväxter och majs med innovativ resurseffektiv torkning, hantering och lagring

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Medverkar som part i projektet med plats och material för testning

PROJEKTSTART

2021-02-01

VARAKTIGHET

2,5 år

SAMARBETSPARTNERS

AAK
Akron-Maskiner
Tornum
Lantmännen
Infrasonik
Ircon drying solutions
Senseair

KOORDINATOR

RISE

DELTAR I PROJEKTETS REFERENSGRUPP

Livsmedelsverket
Jordbruksverket
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

FINANSIÄRER

Vinnova

Joel Lilljebjörn

Verksamhetsutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logotype för Agenda 2030 mål nummer 2 Ingen hunger
Logga för Agenda 2030 mål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion
 

Senast uppdaterad: 2023-02-15 11:17