Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vallbaserade produkter för enkelmagade djur

Förädling av vall genom grön bioraffinering har potentialen att möta den efterfrågan som finns på proteiner till framför allt ekologisk fjäderfäproduktion samt sojafria foderlösningar till enkelmagade djur. De ekonomiska möjligheterna förbättras genom att öka andelen vall i spannmålsdominerade växtföljder om proteinfoder framställs genom förädling.

Om projektet

I projektet undersöks hur förädling av vall kan bli till en hållbar proteinkälla. I dag importeras soja från framför allt Sydamerika som har en stor negativ klimatpåverkan. Med det här projektet vill vi komma närmare en lösning om hur vi kan möta efterfrågan på ekologiskt foder till framför allt fågel, gris och andra enkelmagade djur för att på så sätt kunna minska beroendet av importerad soja. På sikt skulle även proteinet kunna bli en ingrediens inom livsmedelsprodukter.  

Sverige är ett land med goda förutsättningar för vallproduktion. Vallodling ökar jordens bördighet och ger högre skördar från andra grödor. Genom att öka andelen vall i växtföljden så förbättras även de ekonomiska möjligheterna hos gårdar utan djur. Dessutom har vall ett väl utvecklat rotsystem som kan lagra kol och därmed fungera som en kolsänka och inget bekämpningsmedel behövs vid odlingen. På sätt finns det många positiva aspekter att ta med vid ökad vallodling

I projektet vallbaserade produkter kommer två olika produktionssystem att utvecklas som ska beskriva parallella utvecklingsmöjligheter mot kommersiell produktion av protein från vallgrödor till foder.  I det ena systemet ligger fokus på att producera och utnyttja proteinet lokalt i mindre skala. Det andra systemet som utvecklas kommer fokus ligga på en mer storskalig anläggning som producerar ett proteinkoncentrat för kommersiellt bruk. Projektet bygger på erfarenheter från tidigare forskning inom området och målet är att få fram tillräckligt med underlag för att kunna gå vidare med förstudier för produktionsanläggningar.

Sammanfattning

PROJEKTNAMN

Vallbaserade produkter för enkelmagade djur – ett steg mot kommersialisering

STATUS

Pågående

VÅR ROLL I PROJEKTET

Projektpartner

PROJEKTSTART

2021-01-01

VARAKTIGHET

3 år

SAMARBETSPARTNERS

RISE - Research Institutes of Sweden
Lantmännen
Hilmér Lantbruk AB

FINANSIÄRER

Stiftelsen JTI

Karolina Bergström

Verksamhetsutvecklar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Logga för Agenda 2030 nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion
   

Senast uppdaterad: 2022-05-16 14:51