Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Entreprenörskap och företagande

Kursen företagsekonomi 2 passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare.

I kursen lär du dig att utforma en affärsidé, om budgetering, kalkylering, bokföring och bokslut. Kursen behandlar också lagar och bestämmelser, ledarskap, organisation och marknadsföring.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i flera olika kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa hela utbildningen eller själv göra ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Kurserna ges i ett rullande schema över läsåren.

Endast sökbar för:
Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan.
Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter. Förändringar kan ske i kursutbudet utifrån eventuella ändrade myndighetskrav för att erhålla startstöd.

Studieform

Uppdragsutbildning - Semi-distans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

2021 års pris är 98 kr per studiepoäng, exkl moms 25%. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

Studieperiod

2021-10-11 till 2021-12-17

Ansökningsperiod

2021-07-15 till 2021-08-15

Roland Johansson

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-03-19 15:50