Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lantbruksdjur specialisering

Kalvar tittar in i kameran

Kursen Lantbruksdjur specialisering passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag eller läsa vidare.

Kursen är en del i kurspaketet Lantbruksutbildning. Utbildningen är indelad i block/kurser som kan läsas oberoende av varandra. Det innebär att du kan välja att läsa alla kurser som ingår i utbildningen eller ett urval av kurser för att komplettera din befintliga kompetens. Blocken följer på varandra i ett rullande schema över läsåren.

Kursen behandlar:

• Lagar och bestämmelser i samband med djurhållning

• Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

• Djurens beteende och grundläggande behov

• Inhysning och stallmiljö

• Djurhälsa och smittskydd

• Skötsel och utfodring

• Fortplantning och avel

• Produktionsuppföljning

• Kvalitetssäkring och livsmedelssäkerhet

Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Its Learning. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Kursen är endast sökbar för: 

Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan. Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Studieform

Semi-distans med träffar

Studietakt

50%

Kurs

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

2020 års pris är 96 kr per studiepoäng, exkl moms 25% Pris för 2021 ännu inte klart.

Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

Studieperiod

2021-01-04 till 2021-03-12

Ansökningsperiod

Avslutad

Lilian Graje

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-09-08 13:36