Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Market Gardener - Uppdragsutbildning

Vy över småskalig odling

Vill odla effektivt på liten yta samtidigt som du stimulerar biologisk mångfald både ovan och i jord? Är drömmen att starta en småskalig ekologisk grönsaksodling? Då kan utbildningen Market Gardener vara något för dig!

Market Gardener djupdyker i de tekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier sedan slutet av 1900-talet har utvecklat. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser fler och fler detta som ett framtidsyrke!

Utbildningen innehåller 6 kurser som tillsammans ger både grundläggande kunskap och spetskompetens inom området. Det inleds med grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling: levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd. Här får du chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna och redskapen.

När grunden är lagd skiftas fokus delvis mot hur en market gardener kan producera, både på friland och i enklare växthus, grönsaker mer effektivt. Vi fokuseras på hur denna strategi kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning – spetskompetenser som är nödvändiga för att starta och driva en hållbar småskalig verksamhet.

Utbildningen är CSN-berättigad och ges som en semi-distansutbildning i 50% studietakt med återkommande fysiska platsträffar på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. Dessa platsbundna träffar sker med cirka 6 veckors mellanrum fördelat under utbildningstiden, totalt 10 i antal. Varje träff sker under 2 till 3 sammanhängande dagar då vi har möjlighet att förvandla teori till praktik på en market garden-odling på skolan (Modellodlingen) eller genom arbetsdagar hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Detta kommer även varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.

Utbildningen består även av arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket i detta fall motsvarar 5 veckors heltidsarbete ute i en odlingsverksamhet. Denna del kommer vara uppdelad i två perioder, en på våren och en under sensommaren för att få en så bred bild som möjligt av hur en verksamhet kan drivas.

Efter utbildningen kan du exempelvis starta din egen verksamhet eller bli anställd - fler och fler småskaliga producenter väljer att ha säsongsanställda.

Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Its Learning. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Antagning sker till Naturbruksförvaltningens vuxenutbildning i Västra Götalandsregionen, du som studerande kommer att ha din undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. 

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Läs mer om Angereds gård

Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad som driver det treåriga (2019-2021) projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård, läs mer här; https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard/

Utbildningen är endast sökbar för:

Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan. Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter. 

Studieform

Uppdragsutbildning - Semi-distans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser

  • Marken och växternas biologi (BIGMAN0)
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0)
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S3) – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01)
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S4) – Inriktning Market Gardening

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt engelska eller motsvarande kunskap.

Kostnad

2021 års pris är 98 kr per studiepoäng, exkl moms 25%.Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

Studieperiod

2022-04-18 till 2023-06-09

Ansökningsperiod

2022-02-01 till 2022-02-28

Jonas Lindh

Yrkeslärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-01-28 15:49