Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Market Gardener Uppdragsutbildning

Småskalig grönsaksodling

Vill odla effektivt på liten yta samtidigt som du stimulerar biologisk mångfald både ovan och i jord? Är drömmen att starta en småskalig ekologisk grönsaksodling? Då kan utbildningen Market Gardener vara något för dig!

Utbildningen inleds med grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling - levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd. Här får du chansen att både teoretiskt och praktiskt gå igenom säsongens alla odlingsmoment, med stöd i de senaste metoderna och redskapen. När grunden är lagd skiftas fokus delvis mot hur en market gardener kan producera grönsaker effektivt - både på friland och i enklare växthus. Vi fokuserar på hur strategin kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning.

Utbildningen Market Gardener djupdyker i de odlingstekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier utvecklat sedan slutet av 1900-talet. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser allt fler detta som ett framtidsyrke! 

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med ca tio platsbundna träffar om vardera två till tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 600 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning Angereds gård här har vi möjlighet att förvandla teori till praktik på en market garden odling på skolan eller genom arbetsdagar hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Träffarna varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den är uppdelad i två perioder, en på våren och en under sensommaren för att få en så bred bild som möjligt av hur en verksamhet kan drivas. Verksamheterna inom denna typ av produktion skiljer sig ganska markant så ta tillfället i akt att uppleva hur din drömodling drivs i praktiken och som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Efter utbildningen kan du exempelvis starta din egen verksamhet eller bli anställd. Även flera småskaliga producenter väljer att ha säsongsanställda.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg.

Läs mer om Angereds gård

Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad. Mellan 2019-2021 anlade projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård, en småskalig grönsaksodling utifrån principerna i en Market Garden. Läs mer om Modellodlingen här; https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard/

Under 2022 kommer odlingsytan driftas av Grundskoleförvaltningen som en Market garden.

Studieformen "uppdragsutbildning" är endast sökbar för:

Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan. Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter. 

Studieform

Uppdragsutbildning - Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser 600 poäng (60 veckor)

  • Marken och växternas biologi (BIGMAN0)
  • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär (TRRTRD0)
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S3) – Inriktning Småskalig ekologisk odling
  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0)
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01)
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S4) – Inriktning Market Gardening

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av 24 heldagar APL

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

2023 års pris är 105 kr per studiepoäng, exkl moms 25%.Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

Studieperiod

 2023-04-17 - 2024-06-07

Ansökningsperiod

2023-02-01 till 2023-02-28

Framtida beslutade utbildningstarter går att se i Alvis under respektive utbildning.

Jonas Lindh

Yrkeslärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-03-17 08:56