Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Strategisk Market Gardener

Odlingsbäddar i rader, småskalig odling

Vill du få större skörd med minskad arbetsinsats genom att planera din produktion smartare? Vill du att odlandet ska bli ditt huvudsakliga arbete? Då kan utbildningen Strategisk Market Gardener vara något för dig!

Market Gardener djupdyker i de tekniker som exempelvis Eliot Coleman och Jean-Martin Fortier sedan slutet av 1900-talet har utvecklat. En gräsrotsrörelse som nu, efter att ha tagit över Nordamerika, även blivit ett etablerat ramverk för européer som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser fler och fler detta som ett framtidsyrke! 

Strategisk Market Gardener är utformad för dig som har möjlighet att lägga 75 % av din tid på studier mellan oktober och mars. En tid då odlingssäsongen är lite lugnare och fokus mer kan läggas på det strategiska odlandet.

Utbildningen innehåller 3 kurser som fokuserar på hur en market gardener kan producera, både på friland och i enklare växthus, grönsaker mer effektivt. Vi fokuseras på hur denna strategi kan utformas för att säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning – spetskompetenser som är nödvändiga för att starta och driva en hållbar småskalig verksamhet.

Utbildningen är CSN-berättigad och ges som en semi-distansutbildning i 75 % studietakt med återkommande fysiska platsträffar på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. Dessa platsbundna träffar sker med cirka 5 veckors mellanrum fördelat under utbildningstiden, totalt 6 i antal.

Varje träff sker under 2 sammanhängande dagar då vi har möjlighet att förvandla teori till praktik på en grönsaksodling på skolan (Modellodlingen) eller genom arbetsdagar och studiebesök hos närliggande småskaliga grönsaksproducenter. Detta kommer även varvas med lärarledd undervisning på plats med föreläsningar och workshops inom ämnet.     

Utbildningen består även av arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket i detta fall motsvarar 12 dagars heltidsarbete ute i en verksamhet. Vi hjälper till att finna lämpliga arbetsplatser där du kan få andra perspektiv och uppleva strategisk odling och företagande i praktiken.   

Du som studerande kommer genom hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform Its Learning. Du behöver ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Antagning sker till Naturbruksförvaltningens vuxenutbildning i Västra Götalandsregionen, du som studerande kommer att ha din undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg.  

Läs mer om Angereds gård

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Utbildningen är ett samarbete med Göteborgs Stad som driver det treåriga projektet ”Modellodlingen” på Angereds Gård, läs mer här; https://stadsnaraodling.goteborg.se/modellodling-pa-angereds-gard/

Utbildningen är endast sökbar för:

Egna företagare; F-skattesedel alternativt bevis om momsregistrerings måste bifogas ansökan. Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter. 

Studieform

Uppdragsutbildning - Semidistans med platsbundna träffar 

Studietakt

75%

Kurser - 300 poäng (22 veckor)

  • Entreprenörskap och företagande (FÖRENT0) 100p
  • Odling i växthus 1 (ODIODL01) 100p
  • Trädgårdsodling - specialisering (TRRTRA00S4) 100p – Inriktning Market Gardening

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av 12 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

2023 års pris är 105kr per studiepoäng, exkl moms 25%. Pris för 2024 ännu inte fastställt. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. Utbildningen finansieras av ditt företag eller arbetsgivare.

Studieperiod

2022-10-10 - 2023-03-10 (lov v.51-52) 

Ansökningsperiod

Framtida beslutade utbildningstarter går att se i Alvis under respektive utbildning. Utbildning ges även som yrkesvuxutbildning som finansieras av din hemkommun.

Jonas Lindh

Utbildningsansvarig
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-10-24 14:10