Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Trädgårdsanläggare

Stenläggning av skiffer pågår

Vill du jobba med att skapa funktionella och estetiska utemiljöer? I Trädgårdsanläggare får du en mångsidig utbildningen där du får lära dig att designa och anlägga både stenytor och planteringar.

Utbildningen Trädgårdsanläggare ger kunskaper om material, tekniker, arbetsmetoder med ett ergonomiskt och säkert arbetssätt. Du ges goda grunder i stensättning, planering och beräkning av materialåtgång som gör dig eftertraktad i trädgårdsbranschen. Med förståelse för sambanden mellan växtval, klimat, markförhållanden, dränering, jord, material och anläggningsteknik skapar du hållbara gröna utemiljöer. Du får lära dig vilka lagar och andra bestämmelser som du skall ha kunskap om. Med goda kunskaper inom trädgårdsanläggning kan du fylla ett stort behov inom trädgårdsbranschen.

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt med tolv platsbundna träffar om vardera två till tre sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 600 poäng vilket innebär 60 veckor och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik). Trädgårdsanläggare läses indelat i två perioder och vardera period går även att söka och läsa enskilt.

På träffarna fokuserar vi på praktisk färdighet. Vi stenlägger både bestående anläggningar samt i vår markbyggnadshall där vi kan jobba under tak och nöta precision. Vi gör studiebesök och praktiskt arbete hos aktuella aktörer inom branschen.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. APL:en är en viktig del av utbildningen där kursmål läggs på en arbetsplats för mängdträning av framför allt praktiska moment. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde som stärker dina kunskaper inom anläggningsmoment hos tex. trädgårdsanläggningsföretag. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som trädgårdsanläggare på kommuner, bostadsbolag och företag inom trädgårdsanläggarbranschen eller varför inte starta ditt eget anläggningsföretag.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha din undervisning på vår anläggning Angereds Gård i Göteborg. Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Studieformen "uppdragsutbildning" är endast sökbar för:
Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan. Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Läs mer om Angereds gård

Studieform

Uppdragsutbildning - Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser- 600 poäng (60 veckor)

        Period 1

        Period 2

Arbetsplatsförlagt lärande (APL - praktik)

Utbildningen består av 24 heldagar APL.

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

2023 års pris är 105 kr per studiepoäng, exkl moms 25%. Pris för 2024 ännu inte fastställt. Du bekostar din kurslitteratur och arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av ditt företag eller arbetsgivare.

Studieperiod

 

Ansökningsperiod

Framtida beslutade utbildningsstarter går att se i Alvis under respektive utbildning. Utbildning ges även som yrkesvuxutbildning som finansieras av din hemkommun.

Jan Anderson

Yrkeslärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-07-05 11:58