Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trädgårdsanläggare

Vill du anlägga utemiljöer med känsla för harmoni mellan hårda och mjuka ytor?

Utbildningen Trädgårdsanläggare ger kunskaper om material, tekniker, arbetsmetoder med ett ergonomiskt och säkert arbetssätt. Goda grunder i stensättning, planering och beräkning av materialåtgång gör dig eftertraktad i trädgårdsbranschen. Med förståelse för sambanden mellan växtval, klimat, markförhållanden, dränering, jord, material och anläggningsteknik skapar du hållbara gröna utemiljöer. Du får lära dig vilka lagar och andra bestämmelser som du skall ha kunskap om.

I kursen Trädgårdsanläggning 2 ingår bl.a. planering, genomförande och utvärdering av en mindre trädgårdsanläggning – från idé till färdig anläggning. Kursen Trädgårdsanläggning specialisering är en fördjupning som bygger på Trädgårdsanläggning 2. Kursen Trädgårdsmaskiner ger dig bla. körteknik och metodik vid genomförande av arbetsuppgifter. I kursen Växtkunskap fastighet ingår identifiering, beskrivning och namngivning av ett utvalt sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Några av de centrala delarna i Entreprenörskap och företagande är vägen från idé till att starta företag, hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk samt affärsidéns utformning och betydelse.

Med goda kunskaper inom trädgårdsanläggning kan du fylla ett stort behov inom trädgårdsbranschen.

Trädgårdsanläggare kan antingen läsas som komplett utbildning eller enstaka kurser för att komplettera din kompetens. Utbildningen erbjuder fyra starttillfällen.

Hela utbildningen ges som distansutbildning i 50% studietakt och omfattar 500 poäng samt innehåller 10 platsbundna träffar, om vardera 2 till 3 sammanhängande dagar, fördelat under utbildningstiden. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket i detta fall motsvarar 4 veckors heltidsarbete (ca. 1 vecka per kursstart).

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong och behöver ha tillgång till en dator och internetuppkoppling.

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på kommunal parkavdelning, kyrkogård, i bostadsbolag eller starta eget företag.

Antagning sker till Naturbruksförvaltningens vuxenutbildning i Västra Götalandsregionen, du som studerande kommer att ha din undervisning på vår filial Angereds gård i Göteborg.

Endast sökbar för:
Egenföretagare; F-skattsedel alternativt bevis om momsregistrering måste bifogas i ansökan. Ett avtal där företaget förbinder sig att betala utbildningskostnaden måste tecknas innan antagning görs. Avtalet skickas till företaget när antagningskansliet har fått alla obligatoriska uppgifter.

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Läs mer om Angereds gård

Ämnesområde
Naturbruk
Kurskategori
Naturbruk
Studieform
Halvfart-distans
Kurser

Kursstart: 2020-03-16
Kursslut: 2021-03-12

Utbildningsform: 50% med 10 platsbundna träffar om två till tre dagar per tillfälle.

Utbildningsort: Angereds gård i Göteborg

Praktik:
Ja, en del av utbildningen består av arbetsförlagt lärande, sk. APL (4 veckor heltid, ca. 1 vecka per kursstart).

Kurslitteratur:
Meddelas vid kursstart.

Kostnad:
Du bekostar själv din kurslitteratur och eventuella arbetskläder.

Betyg:
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F

Notera:
Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för. Utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Jan Anderson

Yrkeslärare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-14 13:11