Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundläggande djursjukvård hund och katt

katt

Nästa utbildningsomgång har tyvärr ställts in på grund av resursbrist.

I denna distansutbildning får du lära dig grunderna inom djursjukvård med fokus på hund och katt. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen som rör friska och sjuka djurs hälsa och välmående.

Utbildningen omfattar 500 gymnasiepoäng vilket motsvarar 50 veckors studier på halvtid. Undervisningen sker på distans med sju platsbundna obligatoriska träffar á tre dagar. 15 % av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen ger en ökad förståelse för djurs beteende och ger även en god insyn i lagar och regler som reglerar djurens hälso- och sjukvård.

Efter avslutad utbildning är du redo att ta jobb på djurklinik eller djursjukhus. Många av våra elever får arbete på djurkliniker där de ofta jobbar med kundmottagning och i det dagliga arbetet med djuren på kliniken.

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform PingPong.

Antagningen sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan komma att ha undervisning vid båda våra anläggningar Uddetorp i Skara och Sötåsen strax utanför Töreboda.

 • Djurens biologi (BIGDJE0) 100 poäng
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DJRDJU01) 100 poäng
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DJRDJU02) 200 poäng
 • Djur specialisering (DJUDJU00S) 100 poäng

Förkunskaper
Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik. Du ska vara minst 20 år gammal. 

Hur ansöker jag?

Via vår ansökningsportal ALVIS, https://vgr.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx

Hur lång är utbildningen?
50 veckor, inga lov.

I vilken takt läser man?
Utbildningen går på halvtid

Vart är träffarna? 
De skolförlagda träffarna sker vid förvaltningens Naturbruksskolor på Uddetorp och Sötåsen.

Hur läser man när man inte är på plats på skolan?
All kommunikation och kontakt med lärare samt utbildning sker via vår läroplattform PingPong.

Kan man läsa utbildningen bara på distans och inte komma på träffarna? 
Nej. Träffarna på skolan är obligatoriska.

Vad läser man i utbildningen?
Utbildningen berör bland annat följande områden:

 •  Anatomi och fysiologi
 •  Djurens beteende
 •  Hantering
 •  Skötsel och omvårdnad
 •  Lagar och regler
 •  Artspecifika kunskaper, hund och katt
 •  Ergonomi och säkerhet
 •  Hygien och smittskydd
 •  Sjukdomslära
 •  Medicineringsteknik

Ingår någon praktik/APL?
I utbildningen ingår 15 dagar arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger en första inblick i branschen.

Kan man få jobb efter utbildningen?
Många av våra elever har efter avslutad utbildning fått arbete ute på djurkliniker runt om i landet. Där jobbar de ofta med kundmottagning samt i det dagliga arbetet med djuren på kliniken.

Vilka förkunskaper krävs? 
Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Vilken nivå är utbildningen på? 
Gymnasial utbildning

Hur många poäng läser man? 
500 gymnasiepoäng

Behöver man en dator?
Tillgång till egen dator krävs både vid träffar samt hemstudier.

Kan man söka CSN? 
Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta
kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Behöver man köpa någon kurslitteratur? 
Nej. Eventuell kurslitteratur och material som inte tillhandhålls av skolan meddelas vid respektive kursstart.

Kostar utbildningen något? 
Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Vad behöver jag tänka på med min studieekonomi?
Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Kan man bo på skolan?
Nej. Skolan har ingen möjlighet att erbjuda boende under träffarna. Det finns däremot många möjligheter till boende på exempelvis Bed & Breakfast, Vandrarhem, Hotell etc. i närheten av skolan.

Får man betyg i gymnasiekurserna? 
Ja, man får betyg efter avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända betyg E, D, C, B och A. Betyg F innebär underkänd kurs.

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar?
Distansstudier är krävande och lägger ett stor ansvar på eleven. Den studerande behöver vara strukturerad och målmedveten för att lyckas med sina studier. Studierna bedrivs på halvtid och innebär att den förväntade studietiden är 2,5 arbetsdag/vecka. Många av våra elever jobbar dock vid sidan av studierna så om det är möjligt att jobba samtidigt är upp till individen själv att avgöra.

Får jag D9-behörighet i utbildningen?
Nej. Utbildningen ger inte D9-behörighet.

Räknas jag till djurhälsopersonal efter utbildningen?
Nej.

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-08-22 09:04