Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grundläggande djursjukvård häst

En person klappar en häst på mulen.

I denna semidistansutbildning får du lära dig grunderna inom djursjukvård med fokus på häst. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen som rör friska och sjuka djurs hälsa och välmående.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom djursjukvård med inriktning mot häst. Utbildningen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnen som rör friska och sjuka djurs hälsa och välmående.
Undervisningen sker på distans med sju platsbundna obligatoriska träffar á två till tre dagar. Utbildningen ges på halvtid under 50 veckor vilket omfattar 500 gymnasiepoäng. 15 % av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Utbildningen ger en ökad förståelse för omvårdnadsarbete på häst och ger även god insyn i lagar och regler som reglerar djurens hälso- och sjukvård.  Utbildningen ger också kunskaper i anatomi och fysiologi, hästars beteende och hantering, skötsel och omvårdnad, foderkunskap, ergonomi och säkerhet, vårdhygien och smittskydd, sjukdomslära, bandageringsteknik, medicineringsteknik, rehabilitering m.m.
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt så bör du ha kunskap och tidigare erfarenhet av hästhantering.

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform.

Antagningen sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kan komma att ha undervisning vid våra anläggningar Uddetorp i Skara, Sötåsen i Töreboda och Axevalla hästcentrum.

Betyg:                               
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F
 
Kostnad för resor och boende:                             
Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för. Kursen kan finansieras genom Komvux – tag därför kontakt med din kommuns handläggare när du söker.

Hur ansöker jag?
Via vår ansökningsportal ALVIS, https://vgr.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspx

Hur lång är utbildningen?
50 veckor, inga lov.

I vilken takt läser man?
Utbildningen går på halvtid

Vart är träffarna?
De skolförlagda träffarna sker vid förvaltningens Naturbruksskolor på Uddetorp och Axevalla Hästcentrum.

Hur läser man när man inte är på plats på skolan?
All kommunikation och kontakt med lärare samt utbildning sker via vår läroplattform PingPong.

Kan man läsa utbildningen bara på distans och inte komma på träffarna?
Nej. Träffarna på skolan är obligatoriska.

Vad läser man i utbildningen?
Utbildningen berör bland annat följande områden:

Anatomi och fysiologi
Beteende
Hantering
Skötsel och omvårdnad
Foderkunskap
Lagar och regler
Artspecifika kunskaper, häst
Ergonomi och säkerhet
Hygien och smittskydd
Sjukdomslära
Skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder
Bandageringsteknik
Medicineringsteknik
Rehabilitering
Ingår någon praktik/APL?
I utbildningen ingår 15 dagar arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ger en första inblick i branschen.

Vilka förkunskaper krävs?
Du skall ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik. Erfarenhet i hästhantering behövs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen fullt ut.

Vilken nivå är utbildningen på?
Gymnasial utbildning

Hur många poäng läser man?
500 gymnasiepoäng

Behöver man en dator?
Tillgång till egen dator krävs både vid träffar samt hemstudier.

Kan man söka CSN?
Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta
kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Behöver man köpa någon kurslitteratur?
Nej. Eventuell kurslitteratur och material som inte tillhandhålls av skolan meddelas vid respektive kursstart.

Kostar utbildningen något?
Utbildningen är kostnadsfri för dig OM din hemkommun godkänner din ansökan. Det finns ingen möjlighet att själv finansiera din utbildning.

Vad behöver jag tänka på med min studieekonomi?
Resor, mat och boende i samband med utbildningen bekostar du själv.

Kan man bo på skolan?
Nej. Skolan har ingen möjlighet att erbjuda boende under träffarna. Det finns däremot många möjligheter till boende på exempelvis Bed & Breakfast, Vandrarhem, Hotell etc. i närheten av skolan.

Får man betyg i gymnasiekurserna?
Ja, man får betyg efter avslutad kurs. Betygsskalan har fem godkända betyg E, D, C, B och A. Betyg F innebär underkänd kurs.

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar?
Distansstudier är krävande och lägger ett stort ansvar på eleven. Den studerande behöver vara strukturerad och målmedveten för att lyckas med sina studier. Studierna bedrivs på halvtid och innebär att den förväntade studietiden är 2,5 arbetsdag/vecka. Många av våra elever jobbar dock vid sidan av studierna så om det är möjligt att jobba samtidigt är upp till individen själv att avgöra.

Får jag D9-behörighet i utbildningen?
Nej. Utbildningen ger inte D9-behörighet.

Räknas jag till djurhälsopersonal efter utbildningen?
Nej.

Studieform
Halvfart-distans

Kurser
  • Djurens biologi (BIGDJE0)
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DJRDJU01)
  • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DJRDJU02)
  • Hästkunskap 2 (HÄTHÄS02)

Förkunskap
Du ska ha minst grundskola med lägst betyg godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik. 

Kursstart: 2020-12-07
Kursslut: 2021-11-19

Lena Rydefjord

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-10-26 15:42