Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handelsträdgård - Lärling

florist sitter vid bord med blomster

I Handelsträdgård – Lärling lär du dig grunderna inom floristiskt hantverk, odling, växtkunskap och trädgårdskunskap rörande skötsel och beskärning. Målet med utbildningen är att du ska komma ut i arbetslivet med att möta kunder, hjälpa dem i växtförslag, odling, trädgårdskunskap och att binda härliga buketter av odlade snittblommor.

Utbildningen är en 40 veckors Lärlingsutbildning om 100% studietakt som omfattar 800 poäng. Du ges grundkunskaper inom området och förbereder dig för ett socialt arbete i en Handelsträdgård, Garden center som har såväl floristverksamhet som trädgårdsdel med försäljning av plantskoleväxter och säsongsväxter samt förekommande trädgårdsrelaterade produkter och uppdrivning/odling av växter.

Utbildningen innehåller platsbundna träffar i säsongsrelaterade perioder om 3-4 sammanhängande veckodagar vid 7 tillfällen. En stor del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande, APL 28 veckors som förläggs utifrån boendeort och önskemål. På APL:en följer du arbetsplatsens tider och blir en del av teamet samtidigt som du utbildar dig och kopplar samman teori och praktik där du får mycket träning in i yrket.

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform ITs Learning för kontakt med lärare, kurskamrater, ta del av utbildningsmaterial samt arbetsuppgifter som sker över distans. Arbetsuppgifterna är delvis teoretiska men även praktiska och uppgiftsbaserade med dokumentation i bilder och film.

Utbildningens fokus är att ge dig grundkunskaper inom bland annat växtkunskap med namnkunskap av buskar, träd, barrväxter, perenner, annueller av ett brett sortiment där du också får träna dig i identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter. Hur du på ett grundläggande sätt skapar olika miljöer i trädgården funktionellt och estetiskt med färg och form. Du kommer att få lära dig om jordbearbetning, jordblandningar, bevattning och gödsling. Vi odlar och driver upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristiska arbeten såväl i växthus för uppdrivning som med frilandsodling.
Under kursen beskärning och trädvård lär du dig grunderna inom beskärning av fruktträd, häckar och buskar samt planering och ergonomi för att på ett säkert sätt arbeta med beskärning och få optimal skörd av frukt och bär och friska växter.

Utbildningen ger dig även grundläggande kunskaper inom floristyrket i kurserna Hantverk introduktion och Florist 1 med bland annat tekniker för att skapa vackra buketter, kransar och dekorationer samt andra binderier och arrangemang. Skötsel och hantering av snittblommor, planering, ekonomi, försäljning och servicekunskap. Även grundkunskap inom skötsel av krukväxter där vi arbetar i vårt växthus med förökning och skötsel av just inomhusväxter.

Utbildningen passar dig som vill studera på 100% och lära dig på plats direkt ute i butik på en handelsträdgård/blomsterhandel med stöd av handledare. Utbildningen ger en mer fördjupad kunskap inom såväl florist som växtkännedom än utbildningen Handelsträdgård som erbjuds på 50% som ges i formen av semidistans innehållande 25 dagars APL.
Lärlingsutbildningen innebär att du tränas in i yrket direkt i anslutning till kunder och får följa säsongernas utveckling och arbetsuppgifter därefter i butik med alla säsongs skiftningar och högtider.

Utbildningen riktar sig mot dig som vill arbeta med kunder i en social miljö med växter, snittblommor och trädgårdsväxter, trädgårdstillbehör och interiörer på en Handelsträdgård, Garden center, Blomsterbutik.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp och de platsförlagda träffarna sker på Vuxenutbildningscentrum Uddetorp i Skara. 

Välkommen med din ansökan!

Studieform

Lärlingsutbildning - 70% APL och 30% distansstudier med platsbundna träffar

Studietakt

100%

Kurser- 800 poäng

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se/nyhet/844

Studieperiod

2021-09-06 till 2022-06-10

Ansökningsperiod

2021-04-15 till 2021-05-15

Sara Bengtzelius

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-08-16 14:08