Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handelsträdgård

handelsträdgård

I det här kurspaketet lär du dig grunderna inom floristiskt hantverk, odling, växtkunskap och trädgårdskunskap rörande skötsel och beskärning. Målet med utbildningen är att du ska komma ut i arbetslivet med att möta kunder, hjälpa dem i växtförslag, odling, trädgårdskunskap och att binda härliga buketter av odlade snittblommor.

Kursen är en 50 veckors semidistansutbildning med 50% studietakt som omfattar 500 poäng och är perfekt för dig som till exempel vill arbeta vid sidan om studierna. Utbildningen ger dig grundkunskaper inom området och förbereder dig för ett socialt arbete i en Handelsträdgård, Garden center som har såväl floristverksamhet som trädgårdsdel med försäljning av plantskoleväxter och säsongsväxter samt förekommande trädgårdsrelaterade produkter och uppdrivning/odling av växter.

Utbildningen innehåller platsbundna träffar i säsongsrelaterade perioder om 3 sammanhängande dagar vid 8 tillfällen. En del av utbildningen består också av arbetsplatsförlagt lärande, 25 dagars APL fördelat på 4 perioder under utbildningstiden och olika säsonger.

Du som studerande kommer under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform för kontakt med lärare, kurskamrater, ta del av utbildningsmaterial samt arbetsuppgifter som sker över distans. Arbetsuppgifterna är delvis teoretiska men även praktiska och uppgiftsbaserade med dokumentation i bilder och film.

Utbildningens fokus är att ge dig grundkunskaper inom bland annat växtkunskap med namnkunskap av buskar, träd, barrväxter, perenner, annueller av ett begränsat sortiment där du också får träna dig i Identifiering, skötsel och förökning av trädgårdsväxter. Hur du på ett grundläggande sätt skapar olika miljöer i trädgården funktionellt och estetiskt med färg och form. Du kommer att få lära dig om jordbearbetning, jordblandningar, bevattning och gödsling. Vi odlar och driver upp säsongsblommor och snittblommor för skörd till floristiska arbeten såväl i växthus för uppdrivning som med frilandsodling.
Under kursen beskärning och trädvård lär du dig grunderna inom beskärning av fruktträd, häckar och buskar samt planering och ergonomi för att på ett säkert sätt arbeta med beskärning och få optimal skörd av frukt och bär och friska växter.

Utbildningen ger dig även baskunskaper inom floristyrket i kursen Hantverk intro med bland annat tekniker för att skapa vackra buketter, kransar och dekorationer. Skötsel och hantering av snittblommor, planering, ekonomi, försäljning och servicekunskap. Även grundkunskap inom skötsel av krukväxter där vi arbetar i vårt lilla växthus med förökning och skötsel av just inomhusväxter.

För dig som vill ha mer fördjupande kunskap har vi kursen Handelsträdgård lärling med 100% studietakt som omfattar 800 poäng där du till största delen är på en eller flera arbetsplatser och tränas in i yrket på ett mer omfattande praktiskt sätt direkt i anslutning till kunder på en handelsträdgård, Garden center, Blomsterbutik. Här får du mer kunskap inom växter och en större /bredare floristkunskap.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp och de platsförlagda träffarna sker på Vuxenutbildningscentrum Uddetorp i Skara. 

Välkommen med din ansökan!

Studieform

Semi-distans med träffar

Studietakt

50%

Kurser

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen finansieras av din hemkommun. Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Ansökan kan endast ske under ansökningsperioden, ingen efteranmälan är möjlig. 

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se/nyhet/844

Studieperiod

2021-03-29 till 2022-03-25, lov v29-30

Ansökningsperiod

2021-01-01 - 2021-01-31

Sara Bengtzelius

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-12-28 09:41