Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skogsvårdsentreprenör

Person tar bort grenar från liggande träd med motorsåg

Vill du ha kunskaper för att arbeta med skogsvård? Skogsvårdsentreprenör riktar sig till dig som vill arbeta professionellt inom skogsnäringen – antigen med egen skogsfastighet, eget företag eller som anställd. Utbildningen ger en bred kunskap inom skogsskötsel, virkeslära och ekonomi.

Under utbildningen gers du både praktiska och teoretiska yrkeskunskaper inom skogsskötsel, virkeslära och företagsekonomi. Du lär dig hur du kan nyttja skog till mer än skogsproduktion så som upplevelser, jakt och fiske. Du ges kunskaper som ger kompetensbevis ”Natur och Kulturmiljövård i skogen” (grönt kort). Vi går igenom träslagskännedom, virkesegenskaper och användningsområden. Du lär dig hantera motorsåg och röjsåg. Du ges möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB). Skogsvårdsentreprenör gör dig anställningsbar i näringen direkt efter avslutad utbildning. Du kan även starta eget som skogsvårdsentreprenör eller skogsägare.

Utbildningen ger dig goda kunskaper om skötsel av skog och ger dig förståelse för sammanhanget mellan biologi och ekonomi. Du läser marklära, skogsuppskattning, uppföljning av plantering, röjning och gallring. Du ges kunskaper som ger kompetensbevis ”Natur och Kulturmiljövård i skogen” (grönt kort). Vi går igenom träslagskännedom, virkesegenskaper och användningsområden. Du lär dig hantera motorsåg och röjsåg. Du ges möjlighet att skriva prov och köra upp för Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB). Grundkurs i skogsbruk gör dig anställningsbar i näringen direkt efter avslutad utbildning. Dessutom får du praktiska och teoretiska grunder i terrängtransport och virkestransport med skotare.

Utbildningen ges som semi-distansutbildning i 50% studietakt med ca 8 platsbundna träffar om vardera 2-4 sammanhängande heldagar fördelat under utbildningstiden. Utbildningen omfattar 500 poäng och 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL, praktik).

På träffarna arbetar vi med praktiska moment på vår skolanläggning i Svenljunga. Vi har föreläsningar i exkursform där bla. bonitering och skogsuppskattning ingår samt arbete med motorsåg och röjsåg. Ni redovisar inlämningsuppgifter samt gör studiebesök i närområdet.

Som studerande kommer du under hela utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta.

Utbildningen består av minst 15% APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den gör du på en arbetsplats inom relevant ämnesområde exempelvis inköpsorganisation, Skogsstyrelsen eller manuellhuggare som stärker dina kunskaper i din utbildning. Se din APL som ett tillfälle att knyta kontakter för framtida arbete.

Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård eller ta anställning på ett företag. Du ges även en god grund att utveckla ditt eget skogsägande.

Antagning sker till Vuxenutbildningscentrum Uddetorp. Du som studerande kommer att ha undervisning på vår anläggning Naturbruksskolan Svenljunga i Svenljunga.

Studieform

Semidistans med platsbundna träffar

Studietakt

50%

Kurser 500 poäng (50 veckor)

Förkunskap

Du ska ha minst grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för dig om din hemkommun godkänner din ansökan. Du bekostar din kurslitteratur samt skyddskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du själv.

CSN

Utbildningen är studiemedelberättigad. För frågor gällande detta kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN), www.csn.se

Notera

Utbildningen finansieras av din hemkommun.

När ansökan är gjord måste du skriva ut den. Hela ansökan inklusive medföljande yttrandeblankett måste du lämna till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun (komvux) ska på ovan nämnda yttrandeblankett bevilja/avslå finansieringen av din sökta utbildning.

Läs mer på Alvis https://vgr.alvis.se

Studieperiod

 till 2024-04-05 inga lov

Ansökningsperiod

 till 

Mats-Ola Tranell

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-05-17 11:25