Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skogsvårdsentreprenör

skogsvård

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta professionellt inom skogsnäringen - som företagare och entreprenör inom skogsvård. Du får yrkeskunskaper inom bland annat skogsskötsel, ekonomi och virkeslära. Dessutom ingår motorsågskörskort (AB), röjsågskörkort (RA, RB) och kompetensbeviset "Natur och Kulturmiljövård i skogen", vilket gör dig anställningsbar i näringen.
Behovet av yrkeskunnande inom manuellt skogsarbete är stort och efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta som egen företagare inom skogsvård.

Utbildningen omfattar ett års halvtidsstudier och genomförs på distans med regelbundna utbildningsträffar där vi arbetar med praktiska moment, uppföljning av inlämningsuppgifter och föreläsningar. En del av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under hemstudieperioderna har du handledning av yrkeslärare inom skogsnäringen. Vi använder oss av en internetbaserad undervisningsplattform för kommunikation mellan lärare och student.

Utbildningen passar för dig som vill

  • få kunskaper att starta ett eget företag inom skogsvård
  • arbeta med skogsvård, som anställd eller i egen regi
  • utveckla dina kunskaper för att sköta egen skog
     

Observera att utbildningen kan komma att förläggas på flera studieorter.

Förkunskap
Du ska minst ha grundskola eller motsvarande med lägst betyget
godkänd i svenska/svenska som andraspråk samt matematik.
Ämnesområde
Naturbruk
Kurskategori
Naturbruk
Studieform
Halvfart-distans
Kurser

Kursstart: 2021-04-12
Kursslut: 2022-04-10

Kurslitteratur:                  
Meddelas vid kursstart.
 
Kostnad:                           
Du beskostar din kurslitteratur
 
Studieekonomi:               
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. www.csn.se
 
Betyg:                               
Betygsskalan har 5 godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F
 
Notera:                             
Resekostnader och boende i samband med utbildningen står du själv för. Kursen kan finansieras genom Komvux – tag därför kontakt med din kommuns handläggare när du söker.

Lars Ejervall

Yrkeslärare med utbildningsansvar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-11-03 09:09