Save the date: Samordnat införande av PSV i primärvård - Svårläkta sår, Kritisk benischemi, Diabetes med hög risk för fotsår och Venös sjukdom i benen

Publicerad:

Processtöd för implementering i primärvården (PRIMP) bjuder in till digitala informationstillfällen för att ge primärvården bästa möjliga förutsättningar inför implementeringen av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Anmälan

Anmälan sker i Regionkalendern via nedan länkar. Det är samma innehåll vid bägge tillfällena, välj den dag som passar dig bäst.

• 14 oktober klockan 08:30 - 12:30 (vgregion.se)

• 18 oktober klockan 08:30 - 12:30 (vgregion.se)

Dessa informationstillfällen riktar sig till verksamhetschefer och medarbetare som planerar vården och möter patienter med svårläkta sår, kritisk benischemi, diabetes med hög risk för fotsår och venös sjukdom i benen

Upplägg och syfte

För att uppnå avsedd effekt av nya arbetssätt behövs​:

• Kompetens hos medarbetare​

• Goda organisatoriska förutsättningar​

• Ledningens stöd

Deltagarna får vid dessa tillfällen kunskap, material och verktyg för att påbörja en anpassad implementeringsprocess på den egna verksamheten.

 

Läs mer om PRIMP:s arbete samt om redan införda PSV och PSV under införande på Vårdgivarwebben.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i primärvården (vgregion.se)

Du kan också höra av dig genom e-post till PRIMP om du har frågor och funderingar.

primp.pv@vgregion.se