Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Högsta betyg till forskningen i Västra Götalandsregionen!

Västra Götalandsregionen får i den senaste ALF-utvärderingen högsta betyg vad gäller den vetenskapliga produktionens kvalitet samt forskningens förutsättningar. Detta är som Akademiliv, Göteborgs universitets digitala nyhetsbrev, skriver till stor del våra forskares förtjänst.

Det är Vetenskapsrådet som utvärderar den kliniska forskningens kvalitet i de regioner som omfattas av ALF-avtalet i syfte att i första hand ” identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel i de ALF-regioner som utmärker sig nationellt genom sitt kvalitetsarbete”. Genom ALF-avtalet är staten och berörda regioner överens om att tillsammans främja hälso- och sjukvårdens utveckling och att samarbeta inom klinisk forskning och läkarutbildning. Alla regionens förvaltningar är delaktiga i arbetet med utvärderingen som är en omfattande process vilken kräver resurser från FoU(UI) organisationerna.

Prodekan Henrik Hagberg: ”Det fina resultatet i ALF-utvärderingen är våra forskares förtjänst. Även de utmärkta förutsättningar för klinisk forskning som Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet skapar tillsammans har bidragit starkt till utfallet.”

”ALF-utvärderingen är forskarnas stora framgång” (akademiliv.se)

Naturligtvis är detta något forskare inom primär och nära vård ska ta till sig. Att forskningen inom vårt område håller hög kvalitet är i sig ingen nyhet men det är alltid roligt att få det svart på vitt. Vi arbetar ständigt med att utveckla förutsättningarna för forskningen och blir såklart glada för att det bidrar till ett högsta betyg.

Vi passar på att i samband med detta också nämna att fyra av våra forskare beviljats ALF-tjänster för legitimerade och icke-legitimerade hälsoprofessioner med doktorsexamen alternativt på doktorandnivå. Grattis Carl, Malin, Sofia och Susanne!

  • Carl Wikberg: Best Assessment of Sore Throat and Antibiotic prescribing (BASTA)
  • Malin Hansson: Why do midwives leave? A national prospective cohort study to identify work environment factors that predict intention to leave in midwives
  • Sofia Juhlin: Förändringar i hälsa över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos personer med långvarig generaliserad smärta
  • Susanne Beischer: Min artrosvård – Digitalisering av omhändertagandet av patienter med höft- och knäledsartros