Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Borås värdplats för internationell konferens "ISTAR"

Tredagarkonferensen ISTAR har startat

Den internationella konferensen ISTAR hålls detta år i Sverige, närmare bestämt vid FoU-centrum Södra Älvsborg i Borås. ISTAR (Individual Self-esteem and Transition to Adolescence with Respect) är ett internationellt nätverk som fokuserar på forskning om övergångsperioden från barn till vuxen. Konferensen ISTAR hölls första gången år 2013 och tidigare två värdländer har varit Kanada och Australien. Årets konferens i Borås fokuserar på underrubriken "Enablers and barriers for successful transition from childhood to adulthood". Här följer efter hand en så kortfattad sammanfattning av dagarna som det är möjligt för det välfyllda programmet.

Dag 1:

Idag, den 19:e juni startade konferensen. Gun Rembeck, som är Forsknings- och utvecklingsstrateg vid FoU-centrum Södra Älvsborg, är detta år huvudansvarig för arrangemanget i Sverige.  Hon öppnade konferensen och hälsade alla välkomna till årets ISTAR-konferens tillsammans med FoU-chef Lena Nordeman. Dagen fylldes sedan av intressanta föreläsningar på tema "psykosociala aspekter". Inledde presentationerna gjorde professor Ronny Gunnarsson under rubriken " What constituetes success in the transition into adulthood". Ronny Gunnarsson är svensk, men bor i Australien sedan några år. Professor Siv Kvernmo från Norge lät oss sedan följa med på en resa om samiska ungdomar under rubriken "Indigenous Sami Youth in transition: The path from adolescence to young adulthood".

Konferensaktivitet och lunch bjöds sedan av Borås stad. Förutom en guidad visning av det fantastiska Textile Fashion Center, så serverades en lokalt producerad lunch på The Company. Kommunfullmäktiges förste vice ordförande i Borås Stad, Ulrik Nilsson gav ett fängslande och till konferensen mycket anknytande välkomsttal till konferensdeltagarna.

Efter lunchen fortsatte dagens tema kring psykosoicala aspekter. Föredrog gjorde docent Hanna Outakoski från Umeå med presentationen "The writing of young Sami during the transition from childhood to adulthood-Reflections about identity and belonging". Sofie Wijosdotter-Pettersson, Msc i arkeologi och doktorand, också hon från Umeå fortsatte programmet med To become a Sami, Ethnicity and identity among children of Sami immigrangts in North America. Dagen avslutades med Australienska läkaren Anna Windress dragning om Contemporary Coming of Age: Defining a Succesful Transition and Identifying Enablers and Barriers. Eftermiddagen varvades också med filmen "Zach´s Ceremony" och workshops.

Dag 2

Tema för konferensdag två var "The transition from childhood to adulthood in children with special needs" samt även en introduktion för de utländska besökarna till svenskt midsommarfirande, vilket genomfördes på Annelundsvillan som kvällsaktivitet.

Dagens första presentation gjordes av Per Gustafsson, PhD, Professor emeritus i barn- och vuxenpsykiatri från Linköping universitet, med presentationen: "Transition from childhood to adulthood – ADHD as an example".

Efter detta följde en postersession med tre postrar:

  • The STEPSTONES project - Effectiveness of a transition program to empower adolescents with congenital heart disease in the transition to adulthood:
    Ewa-Lena Bratt, RN, PhD, Senior lecturer, Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Queen Silvia Child.'s Heart Unit, Region Västra Götaland.
  • Help Overcoming Pain Early - a person-centered School Health Prevention Program in Adolescents:
    Stefan Nilsson, RN, PhD, Associate professor Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, & Ulrika Wallgren , Reg. Physiotherapist, MSc Clinical Medical Science, Specialist in Psychosomatism/Psychiatry, Psychotherapist for Children and Adolescents, Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg.
  • Early motherhood - the impact on maternal mentalhealth and  child development and behavior:
    Sara Agnafors, Medical Practitioner at a Child and Adolescent Psychiatric clinic at Södra Älvsborg Hospital, Region Västra Götaland, Sweden, PhD, Post-doctoral researcher at the Division of Child and Adolescent Psychiatry, Linköping University.

Lena Bergqvist, Filosofie doktor och arbetsterapeut från Habilitering och Hälsa i Västra Götalandsregionen fortsatte sedan förmiddagen med att presentera erfarenheter av yrkesmässig prestation hos unga vuxna med cerebral pares under rubriken "When I do, I become someone".

Marianne Rythén, odontologie doktor samt även specialist inom pediatrisk tandvård och som arbetar på vårt FoU-centrum i Borås som FoU-handledare samt inom Folktandvården FoU, redogjorde sedan för sina forskningsstudier inom frågeställningen "Do adolescents born extremely preterm have more dental risk indicators and dental fear according to parental questionnaires, than healthy adolescents born at term?"

Universitetslektor och proprefekt Carina Sparud-Lundin från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet fortsatte sedan med att berätta om sin forskning; "Health care providers' attitudes towards transfer and transition in young persons with long term illness".

Medicine doktor Anna Bratt, specialist i psykologi/psykoterapeut vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus avslutade dagens föreläsarprogram med; "Preliminary results from Compassionate Mind Training with Adolescents and their parents in a Child and Adolescent Psychiatric Clinic".

Konferensens kväll anknöt till nationella traditioner och deltagarna introducerades till midsommarfirande med dans runt midsommarstång vid Annelundsvillan.

 

Dag 3

På onsdagen var det dag tre av de tre för konferensen och de som på olika sätt (några av dessa på bild ovan till vänster) engagerats av Gun Rembeck i arrangemanget av ISTAR-konferensen i Borås fick säga farväl till konferensdeltagarna efter nedanstående avslutningsprogram.

Professor Sharla Peltier från Sessional Instructor Laurentian University School of Education Sudbury, Kanada startade sin presentation med att vi fick höra hennes indianursprungsspråk Ojibway i några fraser innan hon gick vidare med: "Honouring and Enabling Anishinaabe Rites of Passage With Spirit".

Hon följdes av Andres Lines, lärare vid The Rite Journey i Adelaide Australia, som visade pedagogiska instrument och utbildningsprogram som utvecklats och introducerats till stöd för ungdom i tidiga tonåren (bild ovan visar några av instrumenten). Instrumenten som går under samlingsnamnet The Rite Journey har använts som verktyg för mer än 60 000 elever. Hans presentation gick under rubriken; "The Rite Journey - a highly successful school based Rite of Passage program".

Karin Torslund, psykolog, som även är doktorand vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet berättade om sitt arbete; "Do parents of adolescents request the same universal parental support as parents of younger children? – A random sample of Swedish parents".

Avslutningsvis följde Stanley Peltier, filosof och lärare i modersmål för First Nations i Kanada, Shawanosowe school, Nipissing University. Han berättade målande om "Abimaadiziwin-Stages of Life Transition To a Positive Worldview".

Konferensens samtliga dagar diskuterades sedan under tema "What´s next step?" i form av work-shop.

Gun Rembeck och Ronny Gunnarsson slutsammanfattade de tre dagarna och tackade alla deltagande för deras goda insats till att det blivit tre fantastiska konferensdagar.

Ta del av mer information om konferensen.

Följ information om nätverket via Facebook.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22