Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trippel satsning via innovations- och forskningsmedel till forskningsplattformen psykisk hälsa och ohälsa

Sandra Weineland är nytillträdd forskningsplattformsledare för psykisk hälsa och ohälsa inom FoU primärvård. Hon är också en del av gruppen Klinisk PrimärvårdsPsykologi (KPP). Sandra, tillsammans med Josefine Lilja och Marie Kivi, raketstartar med att inför nya året ha fått tilldelning av hela tre anslag som stöttar FoU-plattformen och även deras projekt inom stegvis vård och internetKBT.

Vi gratulerar forskningsplattformen som har lyckats få anslag från såväl Västra Götalandsregionens Innovationsfond som från Regionala FoU-medel samt även från lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg. Totalt innebär det en satsning på innovation och forskningsarbete inom forskningsplattformen med nästan 2 miljoner. Att få FoU-anslagen innebär främst att det ges möjligheter att forska inom området på arbetstid och att anslagsgivarna sett området som prioriterat. För patienterna innebär det att forskningsbaserade bevis för vad som är bästa möjliga behandling skaffas. Att få Innovationsmedel däremot innebär att projektledningen får möjligheter att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR. Samtliga anslag de nu fått är ett välkommet tillskott som främjar den fortsatta utvecklingen av arbetet inom forskningsplattformen psykisk hälsa och ohälsa.

Så här kommer anslagen från FoU-medlen att användas
De medel Sandra Weineland, Marie Kivi och Josefine Lilja nu fått, möjliggör att de kan börja forska på sina frågeställningar kring om effekten av behandling med internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT), för ungdomar som är mellan 13-18 år och som har ångestsyndrom, är jämförbar med sedvanlig behandling i primärvård? När de fått fram resultaten, så är målet att dessa ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vid resultat som stödjer användandet av iKBT, kan det ge ett värdefullt inslag i den reguljära primärvården som en del i vårdkedjan där patienten erbjuds insatser enligt princip om lägsta effektiva interventionsnivå, så kallad stegvis vård, vilket rekommenderas av Kunskapscentrum för psykisk hälsa.

Så här kommer anslagen från Innovationsfonden att användas
Från Innovationsfonden tilldelades i det närmaste maxbeloppet för vad som är möjligt att få från dessa medel. För ansökan till projektet "EBBA - Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla" gavs nästan en och en halv miljon kronor. Dessa medel ska användas till att starta ett centrum för psykisk hälsa i Södra Älvsborg med namnet EBBA-teamet. Arbetet där ska utgå från en innovativ organisatorisk pyramidmodell med triagering och stegvis vård.

Vi bad Sandra Weineland förklara –vad är och kommer EBBA-teamet att innebära?
–EBBA står för "Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla". Min roll är att vara projektledare och verksamhetschef för teamet kommer Gunilla Ackelid vid Trandrared vårdcentral att vara. EBBA-teamet kommer att arbeta med direkt patientarbete, men även med utbildning av personal. Vi rekryterar just nu psykologer och pskykoterapeuter till teamet. Patienterna som kontaktar kommer att få en initial telefonbedömning eller en bedömning via videosamtal och mobil. Under samtalet så kommer psykologen att göra en evidensbaserad bedömning och ta ställning till en eventuell triagering. Varje vardag kommer det att finnas en psykolog eller psykoterapeut vid telefonen. Psykologerna på mottagningen kommer också att behandla patienter med iKBT (Internet Kognitiv BeteendeTerapi) via plattformen SOB (digital nationell plattform för Stöd och Behandling) och med behandlingsprogram som upphandlats i regionen. 

Teamet kommer också att fungera som ett kompetenscentrum för psykologer och psykoterapeuter för att inhämta kunskap och inspiration och utgöra en roll i att skapa en kollegial samhörighet för psykoterapeuter och psykologer. EBBA-teamets personal kommer att bjuda in till föreläsningar och skapa utbildningsmaterial. Utöver det så kommer de att handleda vårdpersonal i triagering och stegvis vård samt iKBT. 

Vad är det första du kommer att göra i rollen som nytillträdd forskningsplattformsledare inom psykisk hälsa och ohälsa?
–Det viktigaste nu är att kartlägga och identifiera det arbete som bedrivs eller är i uppstartsfas inom primärvård i Västra Götalandsregionen. Intresserade av att delta i forskningsplattformen för psykisk hälsa och ohälsa under FoU primärvårds tak är välkomna att höra av sig direkt till mig. Detsamma gäller för de som vill veta mer om de projekt vi fått anslag för, avslutar Sandra Weineland.

Text: Eva Almqvist

Sandra Weineland
Fotograf: Eva Almqvist

Sandra Weineland är filosofie doktor i klinisk psykologi och nytillträdd FoU-plattformsledare för psykisk hälsa och ohälsa. Hon arbetar inom FoU primärvård och har sitt lokalkontor vid FoU-centrum Södra Älvsborg i Borås.

Bild på Josefine Lilja och Marie Kivi

Från vänster: Josefine Lilja och Marie Kivi. De båda ingår i forskningsplattformen för psykisk hälsa och ohälsa. De är disputerade psykologer, liksom Sandra Weineland. 

Senast uppdaterad: 2018-01-05 08:26