Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamordnare för psykisk ohälsa ger positiv effekt för patienterna

Nitton vårdcentraler i Västra Götalandsregionens primärvård har medverkat i ett forskningsprojekt som nu publicerat sina resultat i tidskriften BMC Family Practice.

Studien visar positiva resultat för primärvårdens nuvarande vård vid psykisk ohälsa, men också att patienter som haft vårdsamordnarkontakt under hela sjukdomsförloppet fick ytterligare positiva effekter med tidigare återgång i arbete och ett snabbare tillfrisknande.

Du kan här ta del av nyheten från Göteborgs universitet samt av artikeln i BMC Family Practice.

Projektledare Cecilia Björkelund, som är specialistläkare i allmänmedicin och senior professor vid Enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitet, vill tillsammans med övriga projektmedarbetare framföra sitt tack till vårdcentralerna som deltagit i studien:

Det betyder mycket för svensk primärvård och mycket för vården av individer med psykisk ohälsa, att vi i primärvården kan visa att den vård som ges på ”vanliga” vårdcentraler är av god kvalitet. Det är också värdefullt att nu kunna visa att vi kan höja kvalitén ytterligare genom att stärka tillgänglighet och kontinuitet med en Vårdsamordnare. En tät kontakt och ett individanpassat stöd för att stärka tillfrisknandet, ger många och goda hälsoeffekter, säger Cecilia Björkelund.

Projektaktiva och författare till publikationen i BMC Practice: Cecilia Björkelund, Irene Svenningsson, Dominique Hange, Camilla Udo, Eva-Lisa Petersson, Nashmil Ariai, Shabnam Nejati, Catrin Wessman, Carl Wikberg, Malin André, Lars Wallin och Jeanette Westman.

Studien är utförd i nära samverkan mellan enheten för allmänmedicin vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionens primärvård, samt Region Dalarna och Karolinska institutet. Finansieringen har skett av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Text: Eva Almqvist

Cecilia Björkelund
Cecilia Björkelund, specialistläkare i allmänmedicin och senior professor.
Fotograf: Christina Ylander
Senast uppdaterad: 2018-02-27 15:41