Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Per Hjerpe - ny FoU-chef vid FoU-centrum Skaraborg

Per Hjerpe tillträder tjänsten den 7 augusti. Han efterträder Bo Rylander som nyligen pensionsavtackats.

Per Hjerpe har en gedigen erfarenhet från Västra Götalandsregionen från såväl det direkta vårdarbetet som från forskningsarenan. Han blev färdig specialist i allmänmedicin redan år 1996 och har parallellt med sin distriktsläkartjänst på Närhälsan Norrmalm vårdcentral varit forskningsaktiv i olika roller på FoU-centrum Skaraborg sedan början av 2000-talet. Detta forskningsintresse ledde vidare till att Per disputerade år 2011 med avhandlingen - Investigation practice variation in a changing primary care.

Vi är nyfikna på vad som lockade Per in på forskningsspåret och bad honom berätta lite om bakgrunden.

– För mig började det egentligen med datoriseringen av patientjournalerna i början av 90-talet. På min dåvarande vårdcentral i Tibro, var vi tidigt ute med att utnyttja de nya möjligheterna för uppföljning av olika patientgrupper som datoriseringen innebar. Därifrån var steget inte långt till att börja använda denna nya möjlighet även för forskningsändamål.

Vad ser du som den största utmaningen för forskningen inom primärvård?

–     Den stora utmaningen framöver tror jag kommer att bli att ge möjlighet för primärvårdens personal, både ekonomiskt och tidsmässigt, att bedriva forskning. Denna möjlighet är livsnödvändig för primärvårdens fortlevnad och för att kunna erbjuda vår befolkning en primärvård i världsklass, men möjligheten är också viktig ur rekryteringssynpunkt.

Vad hoppas du kommer att vara ditt initiala fokus i detta arbete?

–     Jag vill bland annat fortsätta att utveckla möjligheten att använda journal- och registerdata för forskningsändamål. För min egen del ligger registerforskning inom hjärt/kärl området varmt om hjärtat. Inom detta område håller vi inom FoU i Skaraborg på att bilda en ny forskningsplattform, ett nätverk som jag tror kan samla intresserade forskare både från primärvård och övrig sjukvård inom regionen.

Per Hjerpe kommer att jobba 60 % på FoU-chefstjänsten på FoU-centrum i Skaraborg, resterande del fortsätter han med det kliniska arbetet på vårdcentral och som registerhållare i QregPv*.

Vi önskar Per lycka till och välkommen!

*Primärvårdens regionala kvalitetsregister.

Text: Eva Almqvist


Per Hjerpe
Foto: Johanna Låstberg
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22