Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du som forskare inom primärvård att söka regionala ALF-medel? Här hittar du samlad information

Den 10 november öppnas ALF-medel i Västra Götalandsregionen för fem anslag som kan sökas t o m den 11 december. Här återfinner du information om dessa medel samt om förändringar, exempelvis i själva ansökningarna för år 2018-2020 och bakgrunden till detta.

Läs mer om de fem aktuella anslagen som öppnas 10 november:

Två nya avtal, ett nationellt och ett regionalt har påverkat förutsättningarna för utlysning av ALF-medel Västra Götalandsregionen 2018-2020. Årets ansökningsomgång har därför inneburit flera förändringar. Bland annat behöver du som sökande fylla i mer uppgifter i din ansökan. Dessa uppgifter ska användas som underlag för den utvärdering som ska göras av ALF-medlen nationellt. Utvärderingen är viktig, eftersom staten kommer att omfördela en del av ALF-medlen på nationell nivå baserat på dess resultat. Christina Jern som är vicedekan för ALF-frågor och Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset presenterade i våras i en informationsfilm ALF-medlen och vad som gäller för kommande 3-årsperiod. Denna kan du ta del av här till höger.

Vem kan ansöka om ALF-medel:
Sammanfattat kan du vara behörig ansöka om du har en anställning om minst 50 % inom Västra Götalandsregionen eller är anställd hos privat vårdgivare i Västra Götalandsregionen (detta under förutsättning att forskningen i sin helhet bedrivs vid Göteborgs Universitet). Den privata vårdgivaren ska dessutom ha avtal med Västra Götalandsregionen och bedriva verksamhetsförlagd grundutbildning av läkare. Det finns inga krav på att sökande ska ha någon särskild profession, men odontologiska projekt hänvisas att söka genom TUA-anslagen för Västra Götalandsregionen. Varje  utlysning har dock unika krav. Här återfinner du allmän information från Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet och en mer detaljerad beskrivning om vem som är behörig att söka: ALF-projektmedel 2018-2020.

Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin har dessutom sammanställt en webbsida om ALF-medlen för Västra Götalandsregionen, där du kan läsa mer.

 

 

 

Ansökningssystem och mer information

  Till Ansökningssystem ALF/Researchweb)

Se filmen om ALF-projektmedel
Lars Grip och Christina Jern presenterar ALF och ALF- omgången 2018-2020.

Kontakt inom Västra Götalandsregionen:
Enskilda frågor om ALF-anslagen:
ALF-kontoret VGR: 
E-post: alf-kontoret@vgregion.se,
Telefon: 031-342 4007

Övergripande frågor om ALF-anslagen i Västra Götalandregionen:
Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: lars.grip@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-11-10 09:26