Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Årsredovisning FoU i VGR 2017

Årsredovisningen av FoU i VGR 2017 är nu färdigställd. Den innehåller uppgifter och data som medarbetare inom Västra Götalands regionen registrerat i projektdatabasen FoU i VGR (www.vgregion.se/fouivgr) gällande forskningsproduktion och akademisk grad.

Årsredovisningar 2017, FoU primärvård offentlig och privat

Insats för aktuell FoU-information

Ett intensivt arbete med "FoU i VGR Årsredovisning 2017" har pågått under vintern och våren 2018. Chefer och forskningsaktiva medarbetare i VGR har tillsammans med FoU-guider kompletterat och uppdaterat projektinformation, vetenskapliga publikationslistor och CV för att årsredovisningen ska vara korrekt och tillförlitlig.

Uppgifter ur årsredovisningen och projektdatabasen används bl.a. när VGR ska redovisa forskningsproduktion och resultat till andra myndigheter som exempelvis Vetenskapsrådet.

Frågor om årsredovisningen och stöd i arbetet med FoU i VGR

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som är FoU-guider www.vgregion.se/fouivgrfouguider

I FoU-guidens uppdrag ingår att ge projektledare stöd om det uppkommer frågor vid beskrivning och uppdatering av projekt i FoU i VGR.

Text: Carin Sjöström-Greenwood

 

Gun Rembeck
Gun Rembeck är regional FoU-guidessamordnare för FoU i VGR och strateg inom FoU primärvård. Hon är huvudansvarig i arbetet med årsredovisningar från FoU i VGR.
Fotograf: Eva Almqvist

Vad är FoU i VGR?
Förutom att forskningsproduktion sammanställs i årsredovisningar från denna databas, så är FoU i VGR en webbportal inom systemet Researchweb. Researchweb används även för att ansöka om FoU-medel för hälso- och sjukvård i VGR. I FoU i VGR kan du söka en mängd med information om forskning i VGR. Exempelvis kan du där ta del av projektbeskrivningar samt länkar till vetenskapliga publikationer och kontaktuppgifter till forskningsaktiva medarbetare inom hela VGR. Webbportalen återfinns här: www.vgregion.se/fouivgr.

Läs mer om FoU i VGR
Informationsbroschyr
Manual för projektledare

Senast uppdaterad: 2018-04-26 13:38