Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Distriktsläkare Marijke Talsma mottog pris för bästa vetenskapliga artikel

Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC) utsåg vinnare för "SJPHC Paper of theYear Award" - en artikel om att rapportera misstänkt barnmisshandel

Priset utdelades vid öppningsceremonin av Nordiska Allmänläkarkongressen i Reykjavik på Island. Vinnande artikel har utmynnat från forskningsarbete vid FoU primärvård, FoU-centrum i Skaraborg, där Marijke Talsma är försteförfattare tillsammans med medförfattare Kristina Bengtsson Boström och Anna-Lena Östberg, som båda är handledare vid centrumet.

Chefredaktören för SJPHC, Helena Liira beskriver hur urvalet gått till.
– Först kontrollerade våra redaktörer statistik för vilka artiklar som var mest lästa och citerade. Från de fem artiklarna som då nominerades, röstade sedan en panel av professorer fram vinnaren. Artikeln från Marijke och medförfattare valdes då ut att få år 2015-års utmärkelse (red: Nordiska Allmänläkarkongressen, där detta pris delas ut, hålls enbart vartannat år).

Den vetenskapliga artikeln är en del i Marijke Talsmas forskningsprojekt som inleddes då hon gick en av kurserna i grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik, som arrangeras på de fyra FoU-centrumen för FoU primärvård. Hennes vinnande artikel har titeln: Facing suspected child abuse – what keeps Swedish general practitioners from reporting to child protective services?

Marijkes projekt syftar till att kartlägga vilka faktorer som påverkar primärvårdsläkare i Skaraborg att göra eller inte göra en anmälan till socialtjänst vid misstanke om barnmisshandel. Anledningar till att avstå från anmälan finns beskrivna i internationell litteratur, men då med fokus på barnläkare. Hennes resultat visar att ämnet behöver uppmärksammas. Så många som 20 procent av de primärvårdsläkare som tillfrågats i hennes studie, svarade att de någon gång avstått från att anmäla trots att de haft misstanke om barnmisshandel. Den största orsaken till att man då inte anmält till Socialtjänsten kunde förklaras av en osäkerhet i misstanken. Läkarna försökte då finna alternativa strategier, som att remittera vidare eller andra åtgärder för uppföljning. Bara 30 % angav att de hade förtroende för socialtjänstens sätt att hantera misstänkt barnmisshandel. Anledningen till detta uppgavs bland annat vara brister i kommunikation och samarbete. I de fall där misstankar om barnmisshandel fanns önskade hela 44 procent av primärvårdsläkarna att det hade funnits tillgång till expertkonsultation.

Vi frågade Marijke vad hon hoppas att resultaten kommer att leda till?

– Jag hoppas att det ska leda till en ökad medvetenhet och dialog om ämnet. Alla som arbetar inom vården kan -direkt eller indirekt- möta utsatta barn. Det är viktigt att få stöd i bedömningen. Det kan ges genom ökad kunskap liksom fortbildning och tillgång till aktuella riktlinjer. Men det är också viktigt att det finns möjligheter att diskutera med en kollega eller en expert. Barnen kan finnas på mottagningen, men vi måste också tänka på att det kan finnas barn med i bilden när vi träffar vuxna patienter. Vi måste våga se barn som far illa. Att anmäla betyder inte att man har "bevis" för att barn far illa, utan det betyder att när man känner oro för ett barn, ska man dela sin oro med socialtjänsten, som sedan ansvarar för att utreda barnets situation. Jag hoppas att det kan leda till ett förbättrat samarbete och kommunikation med socialtjänsten, säger Marijke.

Kommer du att fortsätta ditt forskningsarbete och engagemang kring de här frågorna?

Det vill jag gärna. Men då måste förutsättningarna finnas för att på ett bra sätt kunna kombinera forskningen med arbetet som distriktsläkare och en bra balans mellan arbete och fritid/familjeliv.

Marijke Talsma arbetar som specialist i allmänmedicin på Närhälsan Billingen vårdcentral i Skövde. På samma vårdcentral jobbar Kristina Bengtsson Boström, också specialist i allmänmedicin, när hon inte är FoU-strateg vid FoU-centrum Skaraborg. Anna-Lena Östberg är tandläkare och fungerar som FoU-ledare vid FoU-centrum Skaraborg.

Text: Eva Almqvist


Utmärkelse och pris för bästa vetenskapliga artikel tas emot av Marijke Talsma och överlämnas av Gisle Roksund vid öppningscermonin av Nordisk allmänläkarkongress på Island. Foto: Arnaldur Halldoórsson.

 

Läs mer:
Marijke fick även under kongressen presentera sitt forskningsarbete och resultat med en poster (ta del av postern).

Länk till Taylor&Francis online artikel: Facing suspected child abuse – what keeps Swedish general practitioners from reporting to child protective services?

Länk till ResearchGate för artikeln "Facing suspected child abuse - What keeps Swedish general practitioners from reporting to child protective services?"

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22