Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Miljoner till primärvårdsforskning för att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete

Fem projekt delar på 28,5 miljoner i forskningsanslag efter beslut från nationella forskningsrådet Forte. Tre av dessa beviljades för att bedrivas i Västra Götalandsregionens primärvård.

Totalt 27 ansökningar hade inkommit till anslagsgivaren Forte. Att en stor del av anslagen beviljades till sökande forskare från Västra Götalandsregionens primärvård visar att kompetensen inom vår forskningsorganisation står sig mycket gott i en nationell konkurrens. Tilldelningen innebär att arbetstid och fokus kan läggas på projektens forskningsfrågor och för att pröva nya metoder som ska komma till nytta för patienterna. Samtidigt stärker det också arbetet inom FoU primärvårds forskningsplattformar.

Fokus och nytta
Forskarna kommer att arbeta med att identifiera och öka kunskapen om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser som förebygger sjukskrivning och främjar återgång i arbete. Projekten kommer att genomföras i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen. Man kommer bland annat att använda de utfallsmått och datakällor för återgång i arbete som Försäkringskassan presenterade i en rapport 2016. Målgruppen för forskningen är personer med psykiska sjukdomar och smärttillstånd.

Läs mer om anslagens syfte/målsättning och Fortes planerade nätverk.

Ta del av Fortes bidragsbeslut.

Om Forte:
Forte är ett forskningsråd och statlig myndighet under Socialdepartementet som finansierar forskning inom tre ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är forskning som berör oss alla och ger oss kunskap att utvecklas, både som individer och som samhälle.

 

Text: Eva Almqvist

Läs mer om de tre projekten

Studiens syfte är att pröva en modell för att förebygga utveckling av långvariga smärttillstånd och sjukskrivning. Personer som söker för smärta och har risk för sjukskrivning erbjuds en personcentrerad rehabilitering där individens uppfattning om ansvar för besvären har belysts, samverkande insatser görs av ett interdisciplinärt team och i samarbete med arbetsplatsen, alternativt arbetsförmedlingen. Studien bedrivs i samverkan med Göteborgs Universitet.

Maria Larsson
Projektledare är Maria Larsson som är leg. sjukgymnast, docent och primärvårdschef i FoU primärvård.
Fotograf: Eva Almqvist

Studiens syfte är att studera om ett strukturerat samarbete inom vårdcentralen mellan vårdsamordnare psykisk ohälsa, behandlande läkare och rehab-koordinator, plus ett tidigt samtal med arbetsgivaren leder till högre frekvens återgång till arbete för de individer som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa/utmattningssyndrom. Vår hypotes är att samarbetet kan förena läkande och effektiv rehabilitering utefter den enskilde individens behov.

Studien bedrivs i samverkan mellan primärvården i Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Cecilia Björkelund
Projektledare är Cecilia Björkelund, specialistläkare i allmänmedicin och senior professor.
Fotograf: Christina Ylander

Studiens syfte är att studera effekten av problemlösningsbaserade samtal vid sjukskrivning p g a psykisk ohälsa.Man kommer också att utvärdera kostnadseffektivitet och förenlighet med etiska värden och normer. Målsättningen är att skapa kunskapsunderlag och verktyg för organisationer och beslutsfattare, vilka sedan kan användas vid prioritering inom svensk primärvård. Studien genomförs vid vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Projektledare är Elisabeth Björk Brämberg som är distriktssköterska på Närhälsan Eriksbergs vårdcentral, Fil.dr. och forskarassistent vid Karolinska institutet (ej på bild).

Senast uppdaterad: 2018-06-11 12:34