Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU i VGR - Årsredovisning - forskningsaktivitet och kunskapskapital

Ta del av slutversioner av "FoU i VGR Årsredovisning år 2016" för Närhälsans forskningsaktivitet och delversioner från FoU-centrumen under FoU primärvård. I  årsredovisningen hittar du exempelvis vilka 211 pågående forskningsprojekt som identifierats inom Närhälsan, och att 168 bidrag till forskningsproduktionen gjorts i form av antingen vetenskapliga publikationer, böcker, kapitel i böcker eller konferensbidrag.  Forskarnas akademiska grad, examina och annan utbildning har också sammanställts i redovisningen och återfinns uppdelat på kvinnor och män.

Det är nu fjärde året i rad som "FoU i VGR Årsredovisning" för Västra Götalandsregionens (VGR) offentliga hälso- och sjukvård sammanställs. Redovisningen görs för hela VGR, men delas också upp i verksamheter/ områden, som för Närhälsan. Data för sammanställningen hämtas från projektdatabasen FoU i VGR , där forskningsaktiva medarbetare själva registrerar sina uppgifter. Än så länge finns inte privata vårdgivare med avtal enligt vårdval i primärvård med i dessa redovisningar, men det finns i planering inför nästa år.

Gun Rembeck är regional FoU-guidessamordnare för FoU i VGR och strateg inom FoU primärvård. Hon är huvudansvarig i arbetet med årsredovisningar från FoU i VGR.
Foto Eva Almqvist.

FoU i VGR är en webbportal inom systemet Researchweb, vilket även används för att ansöka om FoU-medel för hälso- och sjukvård i VGR. I FoU i VGR kan du söka en mängd med information om forskning i VGR. Exempelvis kan du där ta del av projektbeskrivningar samt länkar till vetenskapliga publikationer och kontaktuppgifter till forskningsaktiva medarbetare inom hela VGR.

Hur går det till att få en korrekt samlad bild?
För att möta kvalitetskraven måste bland annat de som söker våra olika FoU-anslag från VGR beskriva sina projekt i FoU i VGR innan de kan använda sina beviljade medel. Det är ett regionalt beslut som är väl förankrat sedan många år. Att det efterföljs ser anslagsgivarnas administratörer till. Men, för att få fram kunskapskapital i form av akademisk grad för de som exempelvis inte är aktiva just nu, eller få med forskare som fått sina anslag från andra anslagsgivare krävs mer insatser. Därför föregås slutversionen av årsredovisningen av ett arbete fokuserat på kontroll och komplettering av uppgifter om medarbetares forskning och vetenskapliga meriter i FoU i VGR. Det arbetet görs främst av projektledare själva, men med stöd av regionens FoU-guider.

Vi frågade Gun Rembeck som är VGRs FoU-guidessamordnare;
–Vad är FoU-guider och varför är det så viktigt med ett samlat årsbokslut?
Gun berättar:
– En FoU-guide är en medarbetare med tilldelat uppdrag som övergripande kontaktperson för ett område eller förvaltning gällande FoU i VGR. De fungerar också som stöd för projektledare och aktuell chef.
Hon berättar vidare:
–  Det gäller att informationen om vad som görs och gjorts går att få fram, att informations sprids, att möjligheter att hitta samverkanspartner underlättas etcetera. Forskningen är i de flesta fall dessutom skattefinansierad, så på detta sätt redovisas också hur vi förvaltar medlen för att befolkningen ska kunna möta framtiden med god livskvalitet.

Text: Eva Almqvist och Carin Greenwood

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22