Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens leds av FoU-strateg Pär-Daniel Sundvall. Här finns ett brett nationellt och internationellt forskningssamarbete bland annat med universiteten i Utrecht och Amsterdam i Nederländerna, Oxford och Southampton i England, Lodz i Polen, Oslo i Norge och Göteborg i Sverige.

Forskningsplattformens engelska namn:
Management of infectious diseases and antimicrobial resistance research group (MIDAR).

Plattformsledare

Profilbild av Pär-Daniel Sundvall

Pär-Daniel Sundvall

Docent, specialist i allmänmedicin
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Pär-Daniels huvudsakliga forskningsområde avser diagnostik och behandling av infektioner i primärvård. Han disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.pdf

Pär-Daniel är huvudhandledare för fyra doktorander som bedriver forskning inom plattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Pär-Daniel verkar för en rationell användning av antibiotika via Strama Västra Götaland och Nationella Strama (samverkan mot antibiotikaresistens). Kliniskt arbetar han som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared vårdcentral.

Vidare ingår Pär-Daniel i koordinatorsgruppen och ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Han är även ledamot i granskningskommittén för regionala FoU-medel i Västra Götalandsregionen (beslutar om tilldelning av forskningsmedel) och ledamot i referensgruppen för svenska HALT (Healthcare-Associated infections in Long-Term care facilities) vid Folkhälsomyndigheten.

Pär-Daniel bedriver ett flertal studier kring diagnostik och behandling av infektioner i primärvård, antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och interventioner med målsättning att öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av infektioner.

Om + projekt #MIDAR

Här kan du läsa mer om plattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens - MIDAR och de projekt plattformens forskare är involverade i.

Aktuellt

  • Den 13 december 2019 publicerades den europeiska influensastudien "ALIC4E" i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet. Detta är den första storskaliga offentligt finansierade studien för att utvärdera antiviral behandling mot influensaliknande sjukdom i primärvård. Den svenska delen av studien har letts av dr Pär-Daniel Sundvall, FoU-primärvård Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

  • Studien visar att fem dygns behandling med penicillin V fyra gånger dagligen var likvärdig (non-inferior) med tio dygns behandling tre gånger dagligen avseende klinisk utläkning. Ingen skillnad sågs mellan grupperna i antal recidiv respektive komplikationer.

Senast uppdaterad: 2021-08-26 14:55