Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Antiviralt läkemedel mot influensa gör störst nytta hos sjukare och äldre patienter

Den 13 december 2019 publicerades den europeiska influensastudien "ALIC4E" i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet. Detta är den första storskaliga offentligt finansierade studien för att utvärdera antiviral behandling mot influensaliknande sjukdom i primärvård. Den svenska delen av studien har letts av dr Pär-Daniel Sundvall, FoU-primärvård Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Denna europeiska studie, som genomförts under tre influensasäsonger, visar att det antivirala läkemedlet oseltamivir (Tamiflu®) kan hjälpa människor att tillfriskna i genomsnitt en dag tidigare från influensaliknande sjukdom medan äldre sjukare patienter som haft besvären längre tid kan bli bra två till tre dagar tidigare.

Studien har genomförts i 15 europeiska länder, finansierats av europeiska kommissionen och samordnats av universiteten i Oxford (Storbritannien) och Utrecht (Nederländerna). Den svenska delen av studien har letts av dr Pär-Daniel Sundvall, FoU-primärvård Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Oseltamivir hör till läkemedelsgruppen neuraminidashämmare. I Sverige rekommenderas behandling med denna läkemedelsgrupp vid misstänkt influensa hos personer som tillhör riskgrupper, exempelvis ålder över 65 år, och vid allvarlig influensa. Trots detta förskrivs antiviral behandling sällan i primärvården och läkemedlet har varit kontroversiellt. Detta beror på brist på bevis från oberoende studier av läkemedlets effekt i vanlig primärvård och om vissa patientgrupper haft särskild nytta av behandling.

I ALIC4E-studien har vi under tre influensasäsonger rekryterat 3266 patienter med influensaliknande sjukdom i primärvården. Detta är den första storskaliga offentligt finansierade studien för att utvärdera antiviral behandling mot influensaliknande sjukdom i primärvård.

Pär-Daniel Sundvall berättar: "Vi fann att oseltamivir hjälper människor att tillfriskna i genomsnitt en dag tidigare från influensaliknande sjukdom jämfört med dem som inte fick läkemedlet.”

”Äldre, sjukare, patienter med andra samtidiga sjukdomar och de som haft besvär längre tid hade större nytta av behandlingen och de tillfrisknade två till tre dagar snabbare jämfört med dem som inte fått läkemedlet. Men vi fann också att de som tog oseltamivir hade mer biverkningar som kräkningar och illamående. ”

Fler resultat från studien:

  1. I motsats till många kliniska riktlinjer visade studien att behandling som påbörjats 48-72 timmar efter insjuknandet gav motsvarande effekt som vid tidigt insatt behandling.
  2. De som fick oseltamivir förskrevs i något lägre utsträckning antibiotika (en reduktion på 4 %).
  3. Det var något färre rapporter om ny influensaliknande sjukdom i hushåll där patienten behandlats med oseltamivir (en minskning med 6 %).
  4. Patienter med bekräftad influensa hade inte större effekt av läkemedlet jämfört med patienter utan påvisat influensavirus.

Studien bekräftade tidigare kända biverkningar av oseltamivir, det var vanligare med illamående och kräkningar bland patienter som tog läkemedlet. Läkare behöver därför väga de negativa effekterna av läkemedlet mot de potentiella fördelarna hos olika patientgrupper.

Sammanfattningsvis visade studien att primärvårdspatienter med influensaliknande sjukdom tillfrisknade snabbare om de fick behandling med oseltamivir. Äldre, sjukare patienter med andra samtidiga sjukdomar och som haft besvär längre tid hade störst nytta av behandlingen.

Kontaktuppgifter

Pär-Daniel Sundvall

Distriktsläkare och medicine doktor
FoU primärvård Västra Götalandsregionen
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Även Allmänmedicin vid institutionen för medicin,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Mobiltelefon: 072-250 61 96

E-post: par-daniel.sundvall@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-12-13 11:25