Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom plattformen

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotika resistens.

Sidan är under ombyggnad och information fylls på allteftersom. Vi ber om överseende med detta.

Profilbild av Plattformsledare: Pär-Daniel Sundvall

Plattformsledare: Pär-Daniel Sundvall

Med. dr, specialist i allmänmedicin
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Pär-Daniels huvudsakliga forskningsområde avser diagnostik och behandling av infektioner i primärvård. Han disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.

Pär-Daniel är huvudhandledare för fyra doktorander som bedriver forskning inom plattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Pär-Daniel verkar för en rationell användning av antibiotika via Strama Västra Götaland och Nationella Strama (samverkan mot antibiotikaresistens). Kliniskt arbetar han som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared vårdcentral.

Vidare ingår Pär-Daniel i koordinatorsgruppen och ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Han är även ledamot i granskningskommittén för regionala FoU-medel i Västra Götalandsregionen (beslutar om tilldelning av forskningsmedel) och ledamot i referensgruppen för svenska HALT (Healthcare-Associated infections in Long-Term care facilities) vid Folkhälsomyndigheten.

Pär-Daniel bedriver ett flertal studier kring diagnostik och behandling av infektioner i primärvård, antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och interventioner med målsättning att öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av infektioner.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Rebeka Arnljots

Rebeka Arnljots

Doktorand, ST-läkare i allmänmedicin

Rebeka är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 

Hennes doktorandarbete omfattar D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden. Sedan hösten 2017 går hon Nationella forskarskolan i allmänmedicin.  Rebekas huvudhandledare i doktorandarbetet är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Jörgen Thorn.

Rebeka arbetar även som ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Heimdal vårdcentral.

Publikationer

Projekt - projektledare

Profilbild av Ronny Gunnarsson

Ronny Gunnarsson

Professor, specialist i allmänmedicin

Ronny Gunnarsson har arbetat som distriktsläkare i 20 år. Under dessa år engagerade han sig i ämnen som berör primärvård.

Det första intresseområdet var övre luftvägsinfektioner och med ett visst fokus på tonsillit (halsfluss). En konsekvens av detta blev forskning kring diagnostiska tester / screening tester. Exempel på andra forskningsområden har varit whiplash, läkares beteende och handläggande av patienter, ländryggsbesvär, kvinnors hälsa, övergången från barndom till att bli vuxen samt forskningshandledning av läkarstudenter och doktorander.

Ronny Gunnarsson tog läkarexamen 1980 och blev distriktsläkare 1991. 

Avhandling 2001, Göteborg: "Microbiologic diagnostic tests when asymptomatic carriers are present. Aspects of the use of conventional throat and nasopharyngeal culture as examples". 

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Karin Rystedt

Karin Rystedt

Doktorand, ST-läkare i allmänmedicin

Karin är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 

Hennes doktorandarbete handlar om diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvård och möjligheter att minska antibiotikaförskrivningen på ett patientsäkert sätt. Sedan 2016 går hon Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Karins doktorandhandledare är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Katarina Hedin och Ronny Gunnarsson.

Karin arbetar även som ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Södra Ryds vårdcentral i Skövde.

Publikationer

Projekt - projektledare

Senast uppdaterad: 2020-07-07 11:36