Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom plattformen

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens.

Plattformsledare: Pär-Daniel Sundvall
Med. dr, specialist i allmänmedicin
E-post: par-daniel.sundvall@vgregion.se
Mobil: 0722-50 61 96

 

Publicerat/CV      Projekt 

Pär-Daniels huvudsakliga forskningsområde avser diagnostik och behandling av infektioner i primärvård. Han är huvudhandledare till tre doktorander och en predoktorand, vilka bedriver forskning inom plattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Pär-Daniel arbetar med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens såväl i Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) i Västra Götaland som i nationella Strama. Kliniskt arbetar han som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared vårdcentral.

Vidare ingår Pär-Daniel i koordinatorsgruppen och ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Han är även ledamot i FoU-rådet Södra Älvsborg (beslutar om tilldelning av forskningsmedel) och ledamot i referensgruppen för svenska HALT (Healthcare Associated infections and antimicrobial use in Long-term care Facilities) vid Folkhälsomyndigheten.

Inom plattformen bedrivs tre stora randomiserade forskarinitierade läkemedelsprövningar: influensastudien ALIC4E (Antivirals for influenza-Like Illness? An rCt of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE), en RCT om behandlingstid faryngotonsillit och ImpresU (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly):

-ALIC4E 
En studie avseende behandlingstid vid faryngotonsillit som är en europeisk forskarinitierade randomiserade klinisk prövning (RCT), där Pär-Daniel leder den svenska delen av studien. Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? Universitetet i Oxford samordnar studien och 15 europeiska länder deltar.

-RCT behandlingstid faryngotonsillit
I samarbete med Region Skåne, Region Kronoberg och Folkhälsomyndigheten genomförs en RCT för att jämföra 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit (halsfluss). Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras? Om behandling i fem dygn går lika bra så skulle cirka 3-4 ton penicillin kunna sparas per år i Sverige. En substudie undersöker ekologiska effekter på tarmfloran vid behandling med fenoximetylpenicillin.

-ImpresU
Pär-Daniel leder den svenska delen av detta internationella samarbetsprojekt, som nu erhållit en treårig finansiering via europeiska JPIAMR och Vetenskapsrådet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med universiteten i Amsterdam, Utrecht, Lodz och Oslo. ImpresU består av tre delprojekt:

  1. Att utveckla en multifaktoriell intervention för att öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner (UVI) hos äldre.
  2. En RCT för att utvärdera om denna multifaktoriella intervention kan leda till en minskad användning av urinvägsantibiotika utan att det medför negativa konsekvenser för patienten.
  3. En dubbelblind RCT för att undersöka om metenaminhippurat kan förebygga återkommande UVI hos äldre kvinnor och på så vis minska behovet av urinvägsantibiotika.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.

Rebeka Arnljots

Rebeka Arnljots
ST-läkare Allmänmedicin
E-post: rebeka.arnljots@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Rebeka är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Hennes doktorandarbete omfattar D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden. Sedan hösten 2017 går hon Nationella forskarskolan i allmänmedicin.  Rebekas huvudhandledare i doktorandarbetet är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Jörgen Thorn.

Rebeka arbetar även som ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Heimdal vårdcentral.

Foto saknas

Stefan Malmberg
Specialist i allmänmedicin
E-post: stefan.malmberg@ptj.se
Publicerat/CV      Projekt 

Stefan är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Hans doktorandarbete handlar om svalginfektioner - diagnostik, behandling och komplikationer. Stefans huvudhandledare i doktorandarbetet är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Ronny Gunarsson och Gunnar Jacobsson.

Stefan arbetar även som distriktsläkare vid HälsoBrunnen Vårdcentral och BVC i Ulricehamn.

Rystedt Karin

Karin Rystedt
ST-läkare Allmänmedicin
E-post: karin.rystedt@vgregion.se

Publicerat/CV      Projekt 

Karin är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Hennes doktorandarbete handlar om diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvård och möjligheter att minska antibiotikaförskrivningen på ett patientsäkert sätt. Sedan 2016 går hon Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Karins doktorandhandledare är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Katarina Hedin och Ronny Gunnarsson.

Karin arbetar även som ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Södra Ryds vårdcentral i Skövde.

 

 Egill Snaebjornsson-Arnljots

Egill Snaebjornsson-Arnljots
ST-läkare Allmänmedicin
E-post: egill.snaebjornsson.arnljots@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Egill Snaebjörnsson Arnljots är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Det planerade avhandlingsarbetet består av det internationella samarbetsprojektet Improving rational prescribing for UTI in frail elderly (ImpresU), samt en studie av komplikationer efter behandling av akut cystit hos män. Egills huvudhandledare i forskningsarbetet är Pär-Daniel Sundvall och biträdande handledare är Ronny Gunnarsson.

Egill arbetar också som ST-läkare i allmänmedicin på Närhälsan Fristad vårdcentral.

Senast uppdaterad: 2018-09-26 14:11