Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare och medarbetare inom plattformen

Denna sida är under uppbyggnad.

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om medarbetare och forskare som är involverade i forskningsplattformen.

Profilbild av Irene  Svenningsson

Irene Svenningsson

FoU-strateg, docent i allmänmedicin, distriktssköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ansvarsområde

  • Forskning och utveckling avseende vårdsamordnare psykisk ohälsa
  • Innovation och organisation i primärvård. Plattformsledare för forskningsplattformen Innovation och organisation
  • Projektledare testbädd Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Avhandling

Diabetes and obesity in primary health care - a good contion beyond physiological factors i GUPEA

Forskningsområde

Innovation och organisation, psykisk hälsa/ohälsa

Profilbild av Dominique Hange

Dominique Hange

Specialist i allmänmedicin. Docent. Universitetslektor

Akademisk titel: Docent, universitetslektor

Akademisk tillhörighet: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Arbetsplatser: Allmänmedicinskt Centrum, Västra Götalandsregionen, Närhälsan Svenljunga vårdcentral.  

E-postadress: dominique.hange@vgregion.se

Dominique Hange bedriver forskning inom allmänmedicin, psykosomatik och stress i populationsundersökningen av kvinnor och psykisk ohälsa i primärvården.

Dominique disputerade år 2009 med avhandlingen Psychosomatic aspects of women's health - results from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg (i GUPEA). 

Hange är docent och universitetslektor i allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet och Allmänmedicinskt Centrum, Västra Götalandsregionen. Hon är kliniskt verksam vid Svenljunga vårdcentral.  

Profilbild av Eva Larsson

Eva Larsson

FoU-koordinator, FoU-rådssekreterare, fil.mag.
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Larsson har en filosofie magisterexamen inom vård- och omsorgsadministration vid Högskolan i Borås. Inom magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, utförde hon under våren 2020 examensarbetet ”Innovationsvårdcentralens tillkomst. Medarbetares erfarenheter från ett förändringsarbete inom primärvård”.

Inom EU-projektet VITAL – för den goda hälsan, Högskolan Väst, bedriver Eva projektet Omställning ”Nära vård” – vad innebär detta? Hon arbetar även med projektet Förutsättningar för innovationsarbete på vårdcentral, där förutsättningarna för innovationsarbete med utgångspunkt i arbetsgruppens interaktionsmönster och handlingsrutiner undersöks.

Eva Larssons profil på projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Lena Rindner

Lena Rindner

Med.dok i allmänmedicin, distriktssköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Akademisk titel: Medicine doktor i allmänmedicin

Akademisk tillhörighet: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Yrkestitel: Distriktssköterska

Arbetsplatser: Närhälsan, Södra Torgets vårdcentral, Borås och FoUUI-centrum Södra Älvsborg.

E-postadress: lena.rindner@vgregion.se

 

Lena Rindner är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och medicine doktor i allmänmedicin. Lena är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Södra Torgets vårdcentral i Borås och knuten som handledare på primärvårdens FoUUI-centrum Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen. Hon bedriver klinisk forskning inom området allmänmedicin, speciellt inom behandling och prevention av kvinnors psykiska, fysiska och urogenitala hälsa i klimakteriet/mitt-i-livet.

Arbetsplats: Närhälsan Södra Torgets vårdcentral, Borås och FoUUI-centrum Södra Älvsborg.

Lena disputerade i maj 2021 med avhandlingen ”Women’s health in midlife - a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and urogenital symptoms, and quality of life” 

Lena, handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer och deltar i forskningsprojekt inom kvinnors hälsa, klimakteriet, psykisk hälsa samt implementeringsprojekt på FoUUI-centrum.

Personkort för Lena Rindner i projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Malin Östman

Malin Östman

FoU-strateg, fil.dr, distriktssköterska
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Arbetsplater

Närhälsan Källstorp vårdcentral, Trollhättan och FoU primärvård Fyrbodal

Malin Östman är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Malin är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Källstorp vårdcentral i Trollhättan och som FoU-strateg på primärvårdens FoUUI-centrum Fyrbodal, Västra Götalandsregionen.

Malin medverkar i utbildningssammanhang på FoU, handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer och deltar i forskningsprojekt inom hypertoni samt sjuksköterskors kommunikation i primärvårdskonsultationer.

Avhandling

Malin disputerade i oktober 2020 med avhandlingen ”Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt – patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv”.

Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt: patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv (2020) Högskolan i Borås 

Malin Östmans personkort på projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Mats Andrén

Mats Andrén

Projektledare, fil. kand./bachelor of science, leg logoped
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Akademisk titel: fil kand/bachelor of science

Akademisk tillhörighet: Logopedi

Yrkestitel: Leg logoped

Arbetsplatser:

E-postadress: mats.andren@vgregion.se

Bedriver ingen egen forskning.

Leder projektet: "Uppbyggnad av basstruktur för klinisk forskning och innovation inom primärvården."

 

 

 

 

Profilbild av Pia Augustsson

Pia Augustsson

Doktorand

Akademisk titel: Doktorand

Akademisk tillhörighet: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, avd. samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmän medicin

Yrkestitel: Leg. Hälso- och sjukvårdskurator

Arbetsplatser: Närhälsan Kungshamn vårdcentral och forskningsassistent i projekten Tanke & Hälsa som utbildningsadministratör för MED889 Vårdsamordnare psykisk ohälsa.

E-postadress: pia.augustsson_olsson@vgregion.se alt. pia.augustsson@gu.se

Pia Augustsson är doktorand vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, avd. samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmän medicin. Arbetar för närvarande som forskningsassistent i projekteten Tanke och Hälsa, samt som utbildningsadministratör för MED889 Vårdsamordnare psykisk ohälsa.

Pia bedriver forskning på vårdsamordnare psykisk ohälsa ur ett implementerings- och arbetsmiljöperspektiv samt inom området psykisk ohälsa/hälsa hos barn och unga. Hennes doktorandarbete studerar implementeringen av vårdsamordnare psykisk ohälsa och funktionens påverkan på arbetsmiljön på vårdcentraler.

Profilbild av Sarah Samuelson

Sarah Samuelson

Doktorand

Akademisk titel: Doktorand

Akademisk tillhörighet: Högskolan Väst

Yrkestitel: Distriktssköterska, barnsjuksköterska

Arbetsplatser: Närhälsan, Färgelanda vårdcentral

E-postadress: sarah.samuelson@vgregion.se

Sarah Samuelson är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Sarah är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Färgelanda vårdcentral. Sedan september 2019 är Sarah doktorand inom arbetsintegrerat lärande (AIL) på Högskolan Väst i Trollhättan. Hennes licentiatprojekt handlar om innovation genom samverkan inom offentlig primärvård.

 

 

Profilbild av Sandra Weineland

Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sandra Weinelands intresseområden är första linjens psykiatri, beteendemedicin, digital psykologi och implementering. Forskningen karaktäriseras av bl.a. utveckling av behandlingsmodeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner. En röd tråd är att utforska verksamma mekanismer i behandlingar.

Sandra är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients.pdf Hon forskade därefter vid Linköpings universitet. Hon är nu verksam som vetenskaplig handledare inom FoUUi primärvård VGR, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning. Under de senaste åren har Sandra utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter samt deltagit i rådsarbeten inom regionen.

Profilbild av Sven Kylén

Sven Kylén

Tf Regional FoU-chef, Fil. dr, leg. psykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter

Projektledare, fil.dr

Akademisk titel: Filosofie doktor

Akademisk tillhörighet:

Yrkestitel: Projektledare

Arbetsplatser: FoU primärvård Fyrbodal

E-postadress: tina.arvidsdotter@vgregion.se

Tina Arvidsdotter är filosofie doktor i vårdvetenskap, Göteborgs Universitet och leg. sjuksköterska med specialistutbildning inom grundläggande psykoterapi och integrativ vård.

Tina disputerade 2014 med avhandlingen ”Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård”. Avhandlingens resultat visade att integrativ vård kan vara en effektiv och tolerant behandlingsinsats.

Genom forskning & innovation har Tina utvecklat AntiStress appen, digital egenvård för att minska stress. Dessutom AntiStressProgrammet (ASP) en 10-veckors integrativ rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa som vidareutvecklas genom digitala och fysiska möten DigiFysASP, via 1177.

 

Senast uppdaterad: 2021-12-20 11:36