Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer

Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer leds av professor Kristina Bengtsson Boström, specialist i allmänmedicin och FoU-strateg på FoU-centrum Skaraborg, samt med. dr Per Hjerpe, specialist i allmänmedicin och FoU-chef på FoU-centrum Skaraborg.

Forskningsplattformens engelska namn:
Research group for chronic diseases with risk of cardiovascular complications.

Profilbild av Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Professor, specialist i allmänmedicin och FoU-strateg, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kristina fokuserar främst på studier av riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma inkluderande både molekylärbiologi och epidemiologi, men också interventioner, registerforskning och studier med kvalitativ metod. Även studier av calciumomsättning och sjukskrivning m fl. allmänmedicinska områden. Hon arbetar kliniskt och med forskning och undervisning.

Avhandling 2002, Lund: ”Genetic factors contributing to hypertension with emphasis on hypertension in type 2 diabetes”. Därefter 80-tal publikationer.

Huvudhandledare för 4 doktorander, 2 disputerade. Bihandledare för 5 doktorander 3 disputerade.

Medlem i SBUs råd och Svenska läkaresällskapets forskningsdelegation.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Plattformsledare Per Hjerpe

Plattformsledare Per Hjerpe

Med. dr, specialist i allmänmedicin och FoU-chef, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Per arbetar med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål. Han disputerade 2011 med avhandlingen ”Investigating practice variation in a changing primary care, A multilevel perspective on The Skaraborg Primary Care Database”.

Kliniskt arbetar han på Norrmalms Vårdcentral I Skövde och är affilierad till enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Per deltar i flera registerforskningsprojekt, bland annat inom hypertoni och diabetesområdet och är registerhållare för primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv där focus är stora folksjukdomar såsom Hypertoni och Ischemisk hjärtsjukdom. Han är bihandledare åt 3 doktorander och handleder ST-läkare i deras FoU-projekt.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Aktuellt och aktiviteter

Avhandlingens titel: Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease.

- där projekt från plattformen kommer att presenteras.

FoU primärvård medverkade vid internationella kongress.

Senast uppdaterad: 2020-07-03 13:46