Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer

Området kroniska sjukdomar med kardiovaskulär risk är omfattande och berör stora grupper av patienter. Här ingår till exempel patienter med högt blodtryck, diabetes, KOL och fetma och de flesta av dessa sköts inom primärvården.

Området är forskningsintensivt med flera aktiva grupper och enskilda forskare från primärvården i regionen. Plattformen samlar forskare med olika professioner, från predoktorand till professor. Förutom arbetet inom plattformen samarbetar forskarna även med andra forskargrupper, både regionalt, nationellt och internationellt.
Forskningen innefattar bland annat kohortstudier, registerforskning, interventioner och projekt med kvalitativ ansats.

Forskningsplattformens engelska namn

Research group for chronic diseases with risk of cardiovascular complications.

Profilbild av Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Professor, docent i allmänmedicin och FoU-strateg, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kristina Bengtsson Boström studerar riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma, från molekylärbiologi till epidemiologi. Calciumomsättning och sjukskrivning är andra forskningsområden. Hon gör interventioner, använder register och kvalitativa metoder i sin forskning. Kristina handleder personal inom primärvården och läkare under ST i vetenskaplig metodik. Hon handleder doktorander samt undervisar på läkarprogrammen vid Göteborgs och Lunds Universitet. Deltidsarbetar på vårdcentral.

Profilbild av Plattformsledare Per Hjerpe

Plattformsledare Per Hjerpe

Med. dr, specialist i allmänmedicin och FoU-chef, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Per Hjerpe är specialist i allmänmedicin och arbetar kliniskt på Närhälsan Norrmalm vårdcentral i Skövde. Han är medicine doktor, chef på FoU-centrum Skaraborg och affilierad till allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Han disputerade 2011 med avhandlingen "Investigating practice variation in a changing primary care, A multilevel perspective on The Skaraborg Primary Care Database" Lund university publications.

Per deltar i flera forskningsprojekt, bland annat inom hypertoni och diabetesområdet och är registerhållare för primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv där fokus är på stora folksjukdomar såsom hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. Han är huvudhandledare åt en och bihandledare åt tre doktorander.

Forskare inom plattformen

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om forskare inom forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer.
Profilbild av Ann Segerblom

Ann Segerblom

Koordinator för plattformen och plattformens webbsidor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-19 11:07