Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer

Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer leds av professor Kristina Bengtsson Boström, specialist i allmänmedicin och FoU-strateg på FoU-centrum Skaraborg samt med. dr Per Hjerpe, specialist i allmänmedicin och FoU-chef på FoU-centrum Skaraborg.

Forskningsplattformens engelska namn:
REsearch group for Chronic diseases with risk of cardiovASCular complications, RECASC.

Profilbild av Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Professor, docent i allmänmedicin och FoU-strateg, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kristina Bengtsson Boström studerar riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma, från molekylärbiologi till epidemiologi. Calciumomsättning och sjukskrivning är andra forskningsområden. Hon gör interventioner, använder register och kvalitativa metoder i sin forskning. Kristina handleder personal inom primärvården och läkare under ST i vetenskaplig metodik. Hon handleder doktorander samt undervisar på läkarprogrammen vid Göteborgs och Lunds Universitet. Deltidsarbetar på vårdcentral.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Plattformsledare Per Hjerpe

Plattformsledare Per Hjerpe

Med. dr, specialist i allmänmedicin och FoU-chef, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Per Hjerpe är specialist i allmänmedicin och arbetar kliniskt på Närhälsan Norrmalm vårdcentral i Skövde. Han är medicine doktor, chef på FoU-centrum Skaraborg och affilierad till allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Han disputerade 2011 med avhandlingen ”Investigating practice variation in a changing primary care, A multilevel perspective on The Skaraborg Primary Care Database”.

Per deltar i flera forskningsprojekt, bland annat inom hypertoni och diabetesområdet och är registerhållare för Primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv (https://qregpv.registercentrum.se/) där fokus är på stora folksjukdomar såsom Hypertoni och Ischemisk hjärtsjukdom. Han är huvudhandledare åt en och bihandledare åt tre doktorander och handleder ST-läkare i deras FoU-projekt.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Här kan du läsa mer om forsknings-plattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer och de projekt som forskningsplattformens forskare är involverade i.
Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om forskare inom forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer.

Aktuellt och aktiviteter

Senast uppdaterad: 2020-10-07 09:10