Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer

Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer leds av docent Kristina Bengtsson Boström. Kristina är också FoU-strateg på FoU-centrum Skaraborg

Området kroniska sjukdomar med kardiovaskulär risk är omfattande och berör stora patientgrupper i primärvården, såsom patienter med högt blodtryck, diabetes, KOL och fetma. Det finns mycket pågående forskning inom området med flera grupper och enskilda aktiva forskare i regionen. Plattformen ska stimulera till ökad samverkan mellan dessa och mellan projekt inom området. Under 2018 pågår en inventering av forskare, doktorander, ST-läkare och andra intresserade som kan ingå i plattformen. Även sjukhusanknuten vård ingår, vi har många gemensamma patienter.

Forskningsplattformens engelska namn: Research group for chronic diseases with risk of cardiovascular complications

Foto saknas
Plattformsledare: Kristina Bengtsson Boström
Docent, specialist i allmänmedicin
E-post: kristina.a.bengtsson@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Kristina fokuserar främst på studier av riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma inkluderande både molekylärbiologi och epidemiologi, men också interventioner, registerforskning och studier med kvalitativ metod. Även studier av calciumomsättning och sjukskrivning m fl. allmänmedicinska områden. Hon arbetar kliniskt och med forskning och undervisning.

Avhandling 2002, Lund: ”Genetic factors contributing to hypertension with emphasis on hypertension in type 2 diabetes”. Därefter 80-tal publikationer.

Huvudhandledare för 4 doktorander, 2 disputerade. Bihandledare för 5 doktorander 3 disputerade.

Medlem i SBUs råd och Svenska läkaresällskapets forskningsdelegation.

Aktuellt och aktiviteter

Avhandlingens titel: Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease.

- där projekt från plattformen kommer att presenteras.

Exempel på projekt och forskningsanknuten verksamhet som ingår i plattformen.

FoU primärvård medverkade vid internationella kongress.

Senast uppdaterad: 2018-09-17 16:53