Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom plattformen - Kroniska

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer.

Sidan är under ombyggnad och information fylls på allteftersom. Vi ber om överseende med detta.

Profilbild av Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Plattformsledare Kristina Bengtsson Boström

Professor, specialist i allmänmedicin och FoU-strateg, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kristina fokuserar främst på studier av riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma inkluderande både molekylärbiologi och epidemiologi, men också interventioner, registerforskning och studier med kvalitativ metod. Även studier av calciumomsättning och sjukskrivning m fl. allmänmedicinska områden. Hon arbetar kliniskt och med forskning och undervisning.

Avhandling 2002, Lund: ”Genetic factors contributing to hypertension with emphasis on hypertension in type 2 diabetes”. Därefter 80-tal publikationer.

Huvudhandledare för 4 doktorander, 2 disputerade. Bihandledare för 5 doktorander 3 disputerade.

Medlem i SBUs råd och Svenska läkaresällskapets forskningsdelegation.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Plattformsledare Per Hjerpe

Plattformsledare Per Hjerpe

Med. dr, specialist i allmänmedicin och FoU-chef, FoU-centrum Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Per arbetar med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål. Han disputerade 2011 med avhandlingen ”Investigating practice variation in a changing primary care, A multilevel perspective on The Skaraborg Primary Care Database”.

Kliniskt arbetar han på Norrmalms Vårdcentral I Skövde och är affilierad till enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Per deltar i flera registerforskningsprojekt, bland annat inom hypertoni och diabetesområdet och är registerhållare för primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv där focus är stora folksjukdomar såsom Hypertoni och Ischemisk hjärtsjukdom. Han är bihandledare åt 3 doktorander och handleder ST-läkare i deras FoU-projekt.

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Tobias Andersson

Tobias Andersson

Doktorand, specialist i allmänmedicin

Tobias arbetar kliniskt som specialistläkare i allmänmedicin på Närhälsan Norrmalm vårdcentral i Skövde och är doktorand vid enheten för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin. 

Doktorandprojektet baseras på registerdata från Skaraborgs Diabetesregister och från forskningsprojektet the Swedish Primary Care Cardiovascular Database och har titeln "Prognos för död och kardiovaskulär sjukdom vid typ 2 diabetes – tidstrender och riskfaktorer".

Tobias har gått igenom Nationella forskarskolan i allmänmedicin och gjorde sin halvtidskontroll hösten 2018.

 

 

 

 

Profilbild av Maria Borland

Maria Borland

Med. dr, leg fysioterapeut

Maria har en masterexamen i sjukgymnastik och är specialist fysioterapeut i hjärta-kärl. I november år 2013 blev Maria antagen som doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering/fysioterapi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Hon har genomfört Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Marias disputation är planerad till oktober år 2018 och avhandlingen kommer att innehålla forskning om fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med olika hjärtsjukdomar.

 

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Margareta Hellgren

Margareta Hellgren

Med. dr, speciallist i allmänmedicin
Margaretas huvudsakliga forskningsområde är kardiovaskulär prevention, där hon har fokuserat på prediabetes och diabetesprevention. 
 

Hennes avhandling från år 2014 baserades dels på DIAVIP (DIAbetes preVention In Primary care), en studie i diabetespreventivt arbete i klinisk verklighet, en kontrollerad randomiserad studie med syfte att omsätta de internationellt tongivande resultaten från Diabetes prevention project och Diabetes prevention study i klinisk verklighet med fokus på fysisk aktivitet.

Dels baserades avhandlingen på data från Skaraborgsprojektet där en slumpmässigt utvald population, 2816 individer, undersöktes 2002-2005. Av dessa har sedan 1327 individer följts upp efter 10 år. 

Margareta är bihandledare till en doktorand, Kristin Ottarsdottir och huvudhandledare till en blivande doktorand.

 

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Profilbild av Ulf Lindblad

Ulf Lindblad

Professor emeritus, specialist i allmänmedicin

Sidan är under uppbygnad. Mer inormation publiceras inom kort.

 

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - publikationer

Senast uppdaterad: 2020-07-06 15:07