Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SDR

Skaraborg DiabetesRegister SDR är register som registrerade alla personer med diabetes under 1991-2004.

Under 1991–2004 samlades uppgifter om alla personer med diabetes, både typ 1 och typ 2, i Skaraborg i ett särskilt register innehållande cirka 16 450 personer. Majoriteten har diabetes typ 2 och sköts i primärvården. SDR innehåller uppgifter om debutår för sjukdomen, typ av diabetes, rökning, förekomst av hjärt-kärlsjukdom, kroppslängd, kroppsvikt, fotstatus, ögonstatus, blodtryck, HbA1c, blodfetter samt farmakologisk behandling. Täckningen av registret har validerats 1994 och inkluderade då 88,4 ±1,3 % av diabetespatienterna i Skaraborg. Data från SDR är länkat till Socialstyrelsens dödsorsaks- och patientregister och har kompletterats med kliniska data från och med 2001 från primärvården. I SDR finns en under-kohort av patienter med diabetesdebut 1996–1998 som registrerades särskilt (n=1 224) och studier av biomarkörer för insulinproduktion och komplikationer genomfördes på dem <65 år (n=476). Nya undersökningar av de <65 år gjordes 1999-2001 och 2007-2010. Registret har varit föremål för ett flertal vetenskapliga studier och doktorsavhandlingar.

Forskningsprojekten sedan 2006 genomförs i samarbete med Bo Berger med.dr., Tobias Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet, Miriam Pikkemaat, med.dr., Per Hjerpe med.dr. och Ann Segerblom, FoU-koordinator FoU primärvård Skaraborg. Salmir Nasic, biostatistiker FoU-centrum och Grete Garberg, doktorand vid Göteborgs Universitet, ögonkliniken på Skaraborgs sjukhus. Från Lunds Universitet medverkar Monica Lövestam-Adrian, med.dr. oftalmologi och Olle Melander, professor, hypertoni och hjärt-kärlsjukdom, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och från Karolinska Institutet, Per Wändell, professor och Axel Carlsson, docent, apotekare.

Kontaktpersoner är professor Kristina Boström och Tobias Andersson.

Publikationer från SDR:

Berger B, Stenström G, Chang YF, Sundkvist G. The prevalence of diabetes in a Swedish population of 280,411 inhabitants. A report from the Skaraborg Diabetes Registry. Diabetes Care 1998;21:546-8.

Berger B, Stenstrom G, Sundkvist G. Incidence, prevalence, and mortality of diabetes in a large population. A report from the Skaraborg Diabetes Registry. Diabetes Care 1999;22:7738.

Berger B, Stenström G, Sundkvist G. Random C-peptide in the classification of diabetes. Scand J Clin Lab Invest 2000;60:687-93.

Stenström G, Berger B, Borg H, Fernlund P, Dorman JS, Sundkvist G. HLA-DQ genotypes in classic type 1 diabetes and in latent autoimmune diabetes of the adult. Am J Epidemiol 2002;156:787-96.

Berger B, Borg H, Fernlund P, Stenström G, Sundkvist G. Islet antibodies associated with pancreatic B-cell dysfunction at and 3 years after diagnosis of diabetes in subjects aged 35-64 years old: degree of impairment less severe than in those aged 0-34 years old. Diabet Med 2006;23:1180-5.

Garberg G, Lövenstam M, Nasic S, Bengtsson Boström K. The prognosis of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes since 1996-1998. The Skaraborg Diabetes Register. Int Ophtalmol. 2015;35:503-11.

Pikkemaat M, Melander O, Mölstad S, Garberg G, Boström KB. C-peptide concentration, mortality and vascular complications in people with Type 2 diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. Diabet Med. 2015;32:85-9.

Pikkemaat M, Melander O, Bengtsson Boström K. Association between copeptin and declining glomerular filtration rate in people with newly diagnosed diabetes. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complications. 2015;29:1062-5.

Pikkemaat M, Melander O, Hjerpe P, Bengtsson Boström K. Prediction of treatment effects in newly diagnosed diabetes patients using clinical parameters and biomarkers. The Skaraborg Diabetes Register. J Diabetes Complications 2017;31:854-858.

Andersson T, Hjerpe P, Carlsson AC, Aldina Pivodic, Wändell P, Manhem K, Bengtsson  Boström K. Mortality trends and cause of death in patients with incident type 2 diabetes and controls: a cohort study from the Skaraborg Diabetes Register. Diabetes Res Clin Pract 2018;138:81-89.

Pikkemaat M, Andersson T, Melander O, Chalmers J, Rådholm K, Bengtsson Boström K. C-peptide predicts all-cause and cardiovascular death in a cohort of individuals with newly diagnosed type 2 diabetes. The Skaraborg diabetes register. Diabetes Res Clin Pract 2019;150:174-183

Avhandlingar från SDR:

Berger B. Epidemiology of diabetes in a well defined population in Sweden: the Skaraborg Diabetes Registry. 2006, Lund University.

Pikkemaat M. Complications in type 2 diabetes. Biomarkers versus patients’ thoughts and experiences. 2018, Lund University.

Projektrapport från SDR:

2011:11 Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet.
Författare: Ann Segerblom, FoU-koordinator, FoU-centrum Skaraborg.

Senast uppdaterad: 2021-12-21 17:10