Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Muskuloskeletal hälsa

I forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa ingår ett 20-tal tvärvetenskapligt engagerade personer från olika professioner såsom läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut som på akademisk nivå befinner sig mellan magister/master och docent. Forskningsplattformen leds av Maria Larsson och Lena Nordeman.

Gemensamt intresse och pågående forskning studerar förbättrad diagnostik och handläggning, förebyggande åtgärder, behandling och långtidsuppföljning av såväl akuta, långvariga, lokaliserade som utbredda besvär från rörelseorganen samt migrän.  

Inom gruppen pågår forskningssamarbete regionalt, nationellt och internationellt bland annat med Virje Universitet i Amsterdam, Curtin University i Perth och James Cook University, Cairns båda i Australien.

Forskningsplattformens engelska namn: REsearch group for MUSCuloskeletal health, REMUSC

Lena Nordeman
Plattformsledare: Lena Nordeman
Med. dr, leg. sjukgymnast
E-post: lena.nordeman@vgregion.se
Publicerat/CV      Projekt 

Lenas forskningsintresse är att förbättra diagnostik, behandling, och effektivitet inom hälso- och sjukvård. Tidig behandling, egenvård vid muskuloskeletal smärta och direkt access till fysioterapi i primärvården är några av hennes forskningsområden.

År 2011 disputerade hon med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors.

Hennes intresse för långvarig muskuloskeletal smärta har lett till deltagandet i att utforma utbildningar och deltagande i utvecklingen av evidensbaserade riktlinjer för patienter med långvarig smärta. Hon har intresse för forskning kring egenvård, inkluderat eHälsa, för personer med långvariga ländryggsbesvär.

Lena är adjungerad lektor vid Institutionen för hälsa och rehabilitering, fysioterapi vid Göteborgs universitet. Hon är huvudhandledare till en doktorand som studerar fysioterapeut som primär bedömare för patienter med knäsmärta i primärvård. Hon är också biträdande handledare till fyra doktorander.

Maria Larsson
 
Plattformsledare: Maria Larsson
Docent, leg. sjukgymnast
E-post: maria.eh.larsson@vgregion.se

Maria har ett fokus på forskning om muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård. Detta inkluderar forskning om attityder till ansvar för sina besvär från rörelseapparaten såväl som instrumentutveckling, forskning om behandlingsriktlinjer, utvärdering av olika behandlingsmetoder och patienternas upplevelse av behandling.

Maria disputerade med avhandlingen ”Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views” 2009 och är docent i Fysioterapi vid Göteborgs universitet sedan 2015.

Aktuellt och aktiviteter

Avhandlingens titel: Muscle strength and resistanceexercise in women with fibromyalgia- a person-centred approach.

Avhandlingens titel: Predictors of Outcome after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.

Senast uppdaterad: 2018-09-17 16:53