Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom forskningsplattformen

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa.

Profilbild av Maria Niklasson Larsson

Maria Niklasson Larsson

Docent, leg. sjukgymnast, PVO-chef FoUU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria har ett fokus på forskning om vårdmodeller, upplevelser och effekt av behandling för muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård. 

Maria disputerade år 2009 med avhandlingen:”Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views.pdf” 

Maria är docent och adjungerad lektor i fysioterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är leg sjukgymnast, specialist i primär- hälso och sjukvård. 

Maria arbetar som Regionområdeschef för forskning, utveckling och utbildning primärvård i Regionhälsan. 

Hon handleder kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 

Profilbild av Lena Nordeman

Lena Nordeman

Docent, leg. sjukgymnast, FoU-chef på FoU-centrum Södra Älvsborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lenas forskningsintresse är direkt access till fysioterapi i primärvården, bedömning, behandling och prognos vid muskuloskeletal smärta, kvinnohälsa, samt e-hälsa. 

Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors (i GUPEA). 

Lena är docent i fysioterapi och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Lena är också FoU-chef FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Hon handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 

Profilbild av Madeleine Bellfjord

Madeleine Bellfjord

MSc, leg. fysioterapeut

Madeleines stora intresseområden är inom rehabilitering smärta och psykisk ohälsa.

Madeleine slutförde sin magisterexamen med en D-uppsats, 30 poäng, år 2009 med titeln ”Akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering vid Irritable Bowel Syndrome hos kvinnor – en randomiserad kontrollerad studie.

År 2015 blev Madeleine färdigutbildad terapeut och lärare inom MediYoga och har sedan dess byggt upp verksamheten inom Närhälsan Gibraltar Rehab mottagning. Madeleine forskar sedan 2016 på effekter och upplevelser av MediYoga behandling i grupp och individuellt.

Madeleine har lång klinisk erfarenhet inom rehabilitering i primärvård och har under flera år arbetat i multimodalt team med inriktning för personer med långvarig smärta. Hon arbetar idag på Närhälsan Gibraltar rehabmottagning.

Profilbild av Anna Bergenheim

Anna Bergenheim

Med. dr, leg. sjukgymnast

Annas huvudsakliga forskningsområde är effekten av fysisk träning vid långvarig generaliserad smärta och sambandet mellan stress och smärta.

Anna disputerade år 2012 med avhandlingen: Fibromyalgia and chronic widespread pain - Dimensions of fatigue and effects of physiotherapy (gupea.ub.gu.se)

Anna är tf FoU-chef vid FoU primär och nära vård Fyrbodal samt adjungerad universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Hon är också vice ordförande i Regionalt Processteam Smärta i Västra götalandsregionen och ordförande i Hälsoakademin Väst.

Anna handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning.

Profilbild av Susanne Bernhardsson

Susanne Bernhardsson

Docent, leg. sjukgymnast, FoU-strateg

Susannes forskningsområden inkluderar implementeringsforskning, muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård, fysisk aktivitet och sexuell hälsa.  

Susanne disputerade år 2015 med avhandlingen: Advancing evidence-based practice in primary care physiotherapy: guideline implementation, clinical practice, and patients’ preferences.pdf

Susanne är docent i fysioterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och specialistsjukgymnast i primär hälso- och sjukvård. Sedan 2017 är Susanne FoU-strateg vid FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Hon är också verksam vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ansvarig forskare för studien IMPA - Implementation of physical activity on prescription for children with obesity.

Hon handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser samt doktorandprojekt. 

Profilbild av Lena Bornhöft

Lena Bornhöft

Fil. dr, sjukgymnast

Lenas forskning handlar om effekterna av att sortera patienter som söker primärvård för muskuloskeletala besvär direkt till sjukgymnast/fysioterapeut för initial bedömning och behandling.  

Hennes forskningsintresse riktas även mot preventiva åtgärder gällande livsstilsrelaterade ohälsotillstånd.  

Lena disputerade år 2019 på Göteborgs universitet med avhandlingen: Direct triaging to physiotherapist in primary care – development and evaluation of a triage model.pdf

Lena är legitimerad sjukgymnast och hon är kliniskt verksam inom primärvårdsrehabilitering i Göteborg med placering på en vårdcentral med fokus på bedömning och behandling av nydebuterade muskuloskeletala besvär. 

Hon har medel för postdoktorala studier från FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän och handleder ST-läkarprojekt.  

Profilbild av Annika Ekhammar

Annika Ekhammar

Doktorand, leg. sjukgymnast

Annikas intresseområden är behandlingsmetoder och behandlingsmodeller inom smärta och stressrelaterade besvär samt psykisk ohälsa.  

Annika är projektkoordinator och doktorand i PREVSAM- studien. Övriga studier i avhandlingen handlar om förändring i arbetsförmåga och patienternas upplevelse av förändring relaterat till multimodal rehabilitering. 

Annika är yogalärare, mindfulnessinstruktör och instruktör i fri rörelsedans. Hon medverkar i forskning om fri rörelsedans som sjukgymnastisk behandling vid långvarig smärta. 

Annika har lång klinisk erfarenhet inom primärvård och arbetade under flera år med multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Annika är kliniskt verksam på Närhälsan Eriksberg rehabmottagning och inom psykosociala teamet på vårdcentral.  

Huvudhandledare: Maria Larsson. Biträdande handledare: Kristina Holmgren, Susanne Bernhardsson, Jörgen Thorn. 

Anna Grimby Ekman

Docent, universitetslektor, statistiker
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Annas huvudsakliga forskningsområden är inom långvarig och generaliserad smärta, samt metodutmaning inom smärtforskningen.  

Anna disputerade år 2010 med avhandlingen: Epidemiological aspects of musculoskeletal pain in the upper body. Analyzing common and recurrent binary outcomes.

Anna är docent i epidemiologi och universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik vid Hälsometri, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Anna leder forskargruppen Arbetsförmåga och Ergonomi - Smärta och Muskuloskeletala besvär.  

Hon handleder läkarstudenters examensarbeten inriktade på smärtområdet och doktorandprojekt. 

Profilbild av Margareta Hellgren

Margareta Hellgren

Docent, specialist i allmänmedicin

Margaretas huvudsakliga forskningsområde är kardiovaskulär prevention, där hon har fokuserat på prediabetes och diabetesprevention.  

Hennes avhandling “DIAVIP - Diabetes Prevention in Primary Care - Implications for Physical Activity (i GUPEA)” från år 2014 baserades dels på DIAVIP (DIAbetes preVention In Primary care), en studie i diabetespreventivt arbete i klinisk verklighet, en kontrollerad randomiserad studie med syfte att omsätta de internationellt tongivande resultaten från Diabetes prevention project och Diabetes prevention study i klinisk verklighet med fokus på fysisk aktivitet. Dels baserades avhandlingen på data från Skaraborgsprojektet där en slumpmässigt utvald population, 2816 individer, undersöktes 2002–2005. Av dessa har sedan 1327 individer följts upp efter 10 år. 

Margareta Hellgren är specialist i allmänmedicin och arbetar på Skaraborgsinstitutet i Skövde. Margareta är också knuten till FoUU-centrum Skaraborg, Närhälsan i Skövde och Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Margareta handleder ST-läkarprojekt och doktorander.  

Profilbild av Chan-Mei Ho-Henriksson

Chan-Mei Ho-Henriksson

Doktorand, leg. sjukgymnast

Chan-Mei forskar om effektivare primärvårdsprocesser för patienter med begynnande knäledsartros. 

Utöver avhandlingsprojektet är Chan-Mei medarbetare i andra forskningsprojekt som undersöker fysioterapeut som bedömare inom slutenvård för patienter med höft- och knäledsartros samt forskningsprojekt om patienter med långvarig smärta.  

Chan-Mei har en lång klinisk erfarenhet inom primärvård och arbetar på Närhälsan Lidköping Rehabmottagning med patienter med besvär i rörelse- och stödorganen, psykisk ohälsa, samt med barn med övervikt/fetma, motoriska svårigheter och neuropsykiatriska diagnoser. 

Chan-Mei är doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  

Huvudhandledare: Lena Nordeman. Biträdande handledare: Carina Thorstensson. 

Profilbild av
Professor, leg. arbetsterapeut

Kristinas huvudsakliga forskningsområden är sjukfrånvaro och återgång till arbete. 

Kristinas forskning innefattar bland annat; tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress; sambanden mellan kombinationen av arbetsengagemang och arbetsklimat, och hälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång; folkhälsovetenskapliga frågor som risk och friskfaktorer i relation till arbetshälsa; utveckling av frågeformulär – Work Stress Questionnaire och attityder och perspektiv till förtroendet för försäkringskassan. 

Kristina är projektansvarig för TIDAS-projektet som är en del i vårdforskningsprogrammet New Ways vid Institutionen för Medicin, enheten för Socialmedicin och epidemiologi. 

Kristina är professor i arbetsterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon arbetar även som FoU-ledare vid FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. 

Hon handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser samt doktorandprojekt. 

Profilbild av
MSc, leg. sjukgymnast

Monicas forskningsintresse rör muskuloskeletal hälsa och fysisk aktivitet. 

Monica slutförde sin magisterexamen med en D-uppsats, 30 poäng, år 2015 med titeln ”Experiences of receiving a prescription for physical activity while having chronic musculoskeletal pain – a qualitative study”.

Hon har fortsatt också arbetat med en intervjustudie om upplevelse av att få FaR hos patienter med metabolt syndrom. 

Monica är kliniskt verksam som fysioterapeut på Närhälsan Gibraltar rehabmottagning och hon har lång erfarenhet inom primärvård där hon har arbetat som projektledare för implementering av FaR – fysisk aktivitet på recept.  

Profilbild av Sofia Juhlin

Sofia Juhlin

Doktorand, leg. sjukgymnast

Sofia forskar om långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi med fokus på långtidsuppföljning av symtom och arbetsförmåga samt undersökning av effekt för e-hälsa support hos denna patientgrupp.

Hon arbetar kliniskt vid Närhälsan Uddevalla rehabmottagning med ett blandat patientklientel med besvär inom rörelse- och stödorganen.

Sofia är doktorand vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi.

Huvudhandledare: Anna Bergenheim. Biträdande handledare: Kaisa Mannerkorpi. 

Profilbild av Anette Larsson

Anette Larsson

Med. dr, leg. fysioterapeut

Anettes huvudsakliga forskningsområde är långvarig och generaliserad smärta och effekter av fysisk aktivitet på symptom och fysisk kapacitet.  

Anette disputerade år 2018 med avhandlingen: Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia-a person centred approach" (i GUPEA).

Anette är adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicin och anknuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Hon arbetar kliniskt på Närhälsan Herrljunga rehabmottagning och har lång erfarenhet av arbete i primärvård. Hon är också FoU-handledare vid FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Hon handleder ST-läkarprojekt, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 

Profilbild av Marie Persson

Marie Persson

Doktorand, leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Marie forskar inom området långvarig smärta och migrän. Hennes avhandlingsarbete fokuserar på om det går att förhindra att episodisk migrän utvecklas till kronisk migrän inom primärvård. 

Marie Persson är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi. Hon arbetar kliniskt på Närhälsan i Ulricehamn, Närhälsan Online och en digital psykologimottagning EBBA teamet (digital psykologimottagning), Närhälsan Södra Älvsborg. 

Marie är doktorand vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Hon har doktorandstöd av FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Huvudhandledare: Gun Rembeck. Biträdande handledare: Sandra Weineland och Ronny Gunnarsson. 

Profilbild av Karin Samsson

Karin Samsson

Med. dr, leg. fysioterapeut

Karins forskning handlar om att undersöka effektivitet på patient- och processrelaterade utfall med en ny vårdmodell; fysioterapeut-ledd ortopedisk triage för patienter med muskuloskeletala problem.  

Karin disputerade år 2016 med avhandlingen: Physiotherapist-led orthopaedic triage - assessment and management of musculoskeletal disorders in primary care. (i GUPEA)

Karin är legitimerad fysioterapeut och är klinisk specialist inom Primär hälso- och sjukvård samt Ortopedisk manuell terapi. Hon har en lång klinisk erfarenhet inom primärvård. Hon arbetar kliniskt på Ortho Center Göteborg med patienter med ortopediska och muskuloskeletala problem. 

Karin har medel för postdoktorala studier från FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän och är anknuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 

Hon handleder ST-läkarprojekt. 

Profilbild av Yvonne Severinsson

Yvonne Severinsson

Doktorand, leg. sjukgymnast

Yvonnes intresseområden är rehabilitering inom långvarig smärta och psykisk ohälsa. 

Yvonne är legitimerad fysioterapeut med specialistkompetens i Smärta och smärtrehabilitering. Hon arbetar som fysioterapeut i Regionhälsan Multimodala rehabteamet (MMR2), Göteborg. En dag i veckan tjänstgör hon som rehabiliteringskoordinator på Närhälsan Älvängen vårdcentral.

Yvonne är doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.  Forskningsområdet har fokus på whiplashrelaterade besvär och multimodal rehabilitering.

Huvudhandledare: Lina Bunketorp Käll. Biträdande handledare: Maria Larsson

Personkort för Yvonne Severinsson på projektdatabasen FoU i VGR

Profilbild av Olof Thoreson

Olof Thoreson

Med. dr, specialist i allmänmedicin

Olofs forskningsintresse kretsar kring muskuloskeletal och ryggcentrerad forskning med bland annat experimentella, kliniska och översiktsprojekt.  

Olof disputerade år 2016 med avhandlingen: On the effect of repetitive loading on the spine of young elite athletes. Clinical and experimental studies (i GUPEA)

Olof är specialist i allmänmedicin och är förutom kliniskt verksam på Wästerläkarna Vårdcentral Hängpilsgatan också FoU-handledare på FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Han har sin akademiska tillhörighet vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och är med i styrgruppen för Swespine, svenska ryggkirurgiska operationsregistret, kvalitetsregister certifieringsnivå 1.  

Olof har medel för postdoktorala studier från FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. 

Han handleder examensarbeten på läkarprogrammet, ST-läkarprojekt samt doktorandprojekt.  

Senast uppdaterad: 2022-09-23 15:42