Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och ohälsa

Denna forskningsplattform består av juniora och seniora forskare med professioner såsom läkare, sjuksköterskor, dietister och psykologer. Forskning pågår inom områdena psykisk hälsa och ohälsa, beteendemedicin, hälsopsykologi, levnadsvanor, primärvårdspsykiatri, reproduktiv hälsa och pediatrik. Plattformen leds av Sandra Weineland, docent och legitimerad psykolog med specialistexamen i psykologisk behandling.

Forskningsplattformens engelska namn:
Research group for mental health problems, behavioural medicine and lifestyle habits

 

Profilbild av Sandra Weineland

Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sandra Weineland är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Hon är verksam som vetenskaplig handledare inom FoU primärvård, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. 

Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning. Den huvudsakliga forskningen berör hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi. Forskningen karaktäriserats av utveckling av teoretiska modeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner.  

Under de senast åren har hon utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön. Sandra är huvudhandledare till en doktorand, Linnea Nissling, som är inskriven vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, och biträdande handledare till två doktorander, Marie Persson och Helena Lorén, som är doktorander vid Allmänmedicinskt centrum, Sahlgrenska akademin.  

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter, samt att delta i rådsarbeten inom regionen med syftet att utveckla vården och möta befolkningens behov. 

Avhandling 2012: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients

Publikationer

Projekt - handledare

Projekt - projektledare

Aktuellt och aktiviteter

Din sökning resulterade inte i några träffar.
Senast uppdaterad: 2020-09-11 13:25