Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och ohälsa

Denna forskningsplattform består av juniora och seniora forskare med professioner såsom läkare, sjuksköterskor, dietister och psykologer. Forskning pågår inom områdena psykisk hälsa och ohälsa, beteendemedicin, hälsopsykologi, levnadsvanor, primärvårdspsykiatri, reproduktiv hälsa och pediatrik. Plattformen leds av Sandra Weineland, docent och legitimerad psykolog med specialistexamen i psykologisk behandling.

Forskningsplattformens engelska namn:

Research group for mental health problems, behavioural medicine and lifestyle habits

Profilbild av Sandra Weineland

Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sandra Weinelands intresseområden är första linjens psykiatri, beteendemedicin, digital psykologi och implementering. Forskningen karaktäriseras av bl.a. utveckling av behandlingsmodeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner. En röd tråd är att utforska verksamma mekanismer i behandlingar.

Sandra är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients.pdf Hon forskade därefter vid Linköpings universitet. Hon är nu verksam som vetenskaplig handledare inom FoUUi primärvård VGR, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning. Under de senaste åren har Sandra utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter samt deltagit i rådsarbeten inom regionen.

Forskningsprojekt #primpsyk

Länk till pågående forskningsprojekt inom plattformen psykisk hälsa och ohälsa (länken går till projektdatabasen FoU i VGR).

Forskare inom plattformen

Här hittar du kontaktinformation till, och mer information om medarbetare och forskare inom plattformen för psykisk hälsa och ohälsa.

Aktuellt och aktiviteter

  • Behovet av kontinuitet, tät uppföljning och koordinering av vård är stort för patienter med depression och tillgodoses inte fullständigt i den sedvanliga ekonomiskt och personellt pressade primärvårdsorganisationen. En organisation där vårdsamordnare för psykisk ohälsa ingår i teamet kring patienten och har tät kontakt med patienten leder till ökad kontinuitet och tillgänglighet, snabbare återhämtning från depressionen och tidigare återgång i arbete. En studie inom forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa har nu visat att organisation med vårdsamordnare för psykisk ohälsa är höggradigt kostnadseffektiv, både ur hälso- och sjukvårdsperspektiv och samhällsperspektiv jämfört med sedvanlig primärvårdsorganisation.

  • Den 14:e juni presenterades forskningsprojektet Tanke och hälsa som involverar flera av plattformens medlemmar för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på ett webbseminarium.

  • I en artikel publicerad i Heliyon (maj 2021) presenteras resultaten från en longitudinell observationskohortstudie i svensk primärvård som undersökt kopplingar mellan antidepressiv behandling, arbetsförmåga och sjukfrånvaro hos patienter med psykisk ohälsa.

  • Utbrottet av Coronavirus-sjukdomen - 2019 (COVID -19) har gjort behovet av solida digitala sjukvårdssystem för psykisk ohälsa tydliga. Inom forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa har den första studien som undersöker övergången bland terapeuter som arbetar med ansikte mot ansikte-behandling till att använda internet-KBT för ungdomar som lider av ångest som behandlas i primärvården publicerats i tidskriften Internet Interventions.

  • Forskningsplattformen har fått ta del av en studie som publicerades i majutgåvan av International Journal of General Medicine: Correspondence Between the Neuropsychiatric Interview M.I.N.I. and the BDI-II and MADRS-S Self-Rating Instruments as Diagnostic Tools in Primary Care Patients with Depression. Vi bad författaren och distriktssköterskan Shabnam Nejati vid Allmänmedicinskt centrum att berätta mer om studien.

  • Helena Lorén är specialistsjuksköterska på Dalsjöfors vårdcentral och nybliven doktorand vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Forskningsplattformen Psykisk Hälsa och Ohälsa ser fram emot att följa Helena på hennes resa och bad henne berätta lite mer om sin forskning!

Senast uppdaterad: 2021-03-23 13:25