Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa och ohälsa

Denna forskningsplattform leds av Sandra Weineland, fil. dr, psykolog och FoU-strateg på FoU-centrum Södra Älvsborg. I plattformen ingår fyra forskningsgrupper: antistress, klinisk primärvårdspsykologi, primärvårdspsykiatri och reproduktiv hälsa och pediatrik.

Plattformen består av juniora och seniora forskare med expertis inom medicin, psykologi och sociologi. Målet för plattformen är att i primärvården öka tillgång till tidiga evidensbaserade insatser i form av bedömningar och behandlingar för personer med psykisk ohälsa. Exempel på pågående projekt är: neurofysiologisk feedback på stressignaler vid utmattning (projekt: AntiStress), internetKBT för ungdomar (projekt: IMPACT), och digitala interventioner för vuxna med psykisk ohälsa (projekt EBBA), samt samverkan runt patienter med depression, ångest och stressreaktion via samordnare på vårdcentral (projekt: CO-WORK-CARE). Forskning pågår även kring psykisk hälsa (fetma, sexualitet, föräldraskap, klimakterium och nutrition) för olika grupper: barn, ungdomar och kvinnor.

Forskningsplattformens engelska namn: Interventions for Psychological Health in primary care (IPH).

Sandra Weineland
Plattformsledare: Sandra Weineland
Fil. Dr. specialistpsykolog
E-post: Sandra Weineland
Mobil: 0724- 54 12 52
Publicerat/CV      Projekt 

Sandra är specialistpsykolog och disputerad år 2012 med avhandlingen:
A contextual behavioral approach to obesity surgery patientsvid Uppsala universitet.

Hennes forskning har kortfattat berört Acceptance and Commitment Therapy och digitala verktyg för personer med skilda problemområden så som ätstörningar, hörselnedsättning, tinnitus och barn med cancer. Sandra gjorde sitt postdoktorala arbete vid Linköpings universitet.

Sandra är idag verksam inom FoU primärvård, samt affilierad till instutionen för psykologi vid Göteborgs universitet.

Den forskning som Sandra bedriver omfattar psykologisk diagnostik och behandling av psykisk ohälsa inom primärvård. Hennes forskningsområden berör digitala verktyg i vården och implementering av nya metoder. Hon arbetar även med regionala frågor gällande specialistpsykologutbildningen.

Kliniskt är hon verksam som projekteldare vid en digital psykologmottagning som stödjer och behandlar patienter vid Södra Älvsborgs vårdcentraler, EBBA-enheten. Hon utför även forskning inom UPH, Ungas psykiska hälsa, i regionen och digitala verktyg för ungdomar.

Senast uppdaterad: 2019-06-11 13:01