Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny doktorand!

Helena Lorén är specialistsjuksköterska på Dalsjöfors vårdcentral och nybliven doktorand vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Forskningsplattformen Psykisk Hälsa och Ohälsa ser fram emot att följa Helena på hennes resa och bad henne berätta lite mer om sin forskning!

Det känns mycket spännande att få vara ny doktorand på FoU primärvård i Borås, att få träffa alla engagerade, kompetenta medarbetare och ta del av idéer, nya tankesätt och innovativa projekt!!

Bakgrunden till forskningsprojektet: ”Security in parenting to promote public health” är att den psykiska hälsan för barn försämras samtidigt som hälsoklyftorna ökar och ett av regeringens målområden för en god och jämlik hälsa är ”det tidiga livets villkor”. Fokusområdet för avhandlingen kommer att vara att belysa vikten av en bra start i livet där ett närvarande och engagerat föräldraskap som stärker barns utveckling, möjligheter och lycka är den största skydds- eller riskfaktor ett barn har. Samtidigt så är övergången till föräldraskapet en livsavgörande händelse som påverkas av förändringar av identiteten och brist på stöd. I två kvalitativa studier så intervjuas mödrar respektive fäder om sin upplevelse av övergången till föräldraskapet och vilka faktorer som främjar eller hindrar en hälsosam övergång, för att sedan utifrån resultatet kunna utforma stödjande aktiviteter och arenor. Genom att stärka föräldrarna kan de bli tryggare i sitt föräldraskap, så att de känner självförtroende, personlig mognad och upplever sig vara en tillräckligt bra förälder för sitt barn. Studie 3 och 4 i avhandlingen kommer att syfta till att utveckla ett individanpassat, internetbaserat föräldrastödsprogram. För att testa genomförbarheten kommer en pilot RCT göras, och sedan planeras en större RCT studie med fyra grupper/betingelser där effekten av föräldrastödsprogrammet gällande föräldrastress och upplevd föräldraförmåga kommer att jämföras med sedvanligt föräldrastöd.

Huvudhandledare i doktorandprojektet är Gun Rembeck, biträdande handledare är Sandra Weineland från FOU primärvård och Ronny Gunnarsson vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Profilbild av Helena Lorén

Helena Lorén

Senast uppdaterad: 2020-11-04 10:25