Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övergången till internetKBT – upplevelser hos behandlare i primärvård

Utbrottet av Coronavirus-sjukdomen - 2019 (COVID -19) har gjort behovet av solida digitala sjukvårdssystem för psykisk ohälsa tydliga. Inom forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa har den första studien som undersöker övergången bland terapeuter som arbetar med ansikte mot ansikte-behandling till att använda internet-KBT för ungdomar som lider av ångest som behandlas i primärvården publicerats i tidskriften Internet Interventions.

Fjorton primärvårdsterapeuter ingick i studien. Semistrukturerade intervjuer (n = 26) genomfördes vid två tillfällen: innan man började använda internet-KBT (iKBT) för ungdomar och vid en efterföljande uppföljning efter att ha fått behandlingserfarenhet. Deltagarna hade generellt positiva attityder till iKBT för ungdomar och såg det som ett värdefullt alternativ till ansikte mot ansikte-behandlingar. De identifierade emellertid utmaningar relaterade till patientval och att motivera patienter och att upprätthålla en terapeutisk relation genom huvudsakligen skriftlig kommunikation. Deltagarna uppskattade den ökade variationen som iKBT tillförde deras scheman och upplevde också iKBT som en lättnad från vanliga utmaningar i terapeutiskt arbete, såsom emotionell stress och höga kognitiva krav. De deltagande terapeuternas positiva erfarenheter stödjer införandet av iKBT för ungdomar i rutinmässig primärvård.

Länk till artikeln i tidskriften Internet Interventions: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782920301226#ab0010

Senast uppdaterad: 2020-12-03 09:37