Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny artikel!

I en artikel publicerad i Heliyon (maj 2021) presenteras resultaten från en longitudinell observationskohortstudie i svensk primärvård som undersökt kopplingar mellan antidepressiv behandling, arbetsförmåga och sjukfrånvaro hos patienter med psykisk ohälsa.

Med. dr. Ingmarie Skoglund, specialist i allmänmedicin och adjungerad universitetslektor i allmänmedicin, Göteborgs universitet, medförfattare och medlem i forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa sammanfattar resultaten:

Vår studie indikerar att en hög arbetsförmåga vid baslinjen har en stark koppling till en lägre total sjukfrånvaro både beträffande brutto och nettotider, under en tvåårsuppföljning av patienter med vanliga psykiska tillstånd (CMD) inom primärvården, oavsett om de använde antidepressiva läkemedel eller inte. Att kartlägga arbetsförmågan med Work Ability Index (WAI) inom primärvården kan därför vara till hjälp för att förutsäga återgång till arbete. Användning av antidepressiva medel under CMD-episoden kan indikera ett mer uttalat övergripande symtommönster, vilket i sig kan motivera deras användning. Resultaten talar inte för att sjukfrånvaron skulle förlängas till följd av användning av dessa.

Läs hela artikeln via länk:

Associations between antidepressant therapy, work ability, and sick leave for patients with common mental disorders within a two-year perspective – A longitudinal observational cohort study in Swedish primary care - ScienceDirect (www.sciencedirect.com)

Senast uppdaterad: 2021-07-28 10:52