Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny studie visar på genomförbarheten av Peer support i internetbaserad KBT

En peer support, på svenska kamratstödjare, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning som blir professionellt verksam för att stötta patienter i deras återhämtning.

Peer support har tidigare använts inom psykiatri och socialpsykiatri. Nu visar en ny forskningsstudie att det är genomförbart och upplevdes som positivt av patienterna att involvera peer supportrar även i internetbaserad vård vid psykisk ohälsa i primärvården. I studien genomgick patienter som sökte för ångestproblem i primärvården ett 8 veckors långt internetbaserat KBT-program och erbjöds extra stöd av peer supportrar under tiden för behandlingen.

Resultatet från studien visade på att det är genomförbart att involvera peer supportrar i digital behandling. Patienterna hade en positiv upplevelse av kontakten med peer-supportrarna och upplevde att det gav en personlig kontakt att kunna dela svårigheter med en professionell person som hade liknande erfarenheter med sig. Resultaten visade också att patienterna, med stöd av peer supportrarna, upplevde ökad känsla av "empowerment" (på svenska: egenmakt) tre månader efter behandlingens slut, samt att de upplevde minskade ångestsymtom efter behandlingens slut, vilket höll i sig vid en 3-månaders uppföljning. Studien föreslår att man utvärderar effektiviteten av peer supportrar i internetbaserad vård i större randomiserade kontrollerade studier.

Studien genomfördes i samarbete mellan FoU primärvård Södra Älvsborg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och brukarorganisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG).

Du kan läsa hela artikeln här: https://formative.jmir.org/2020/8/e19226/  

Du kan även läsa mer om peer support på brukarorganisationens NSPHiGs hemsida: http://nsphig.se/projekt/peer-support-2/

Senast uppdaterad: 2020-10-27 08:54